Mannen ”Han er Guds bilde og ære”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa – 19.06.08

 

Overskriften er hentet fra 1. Korinterbrev 11, 7 hvor det i sin helhet står: ”For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. For mannen er ikke av kvinnen; men kvinnen er av mannen; mannen ble jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.” Det gjør at kvinnen bør bære et ”undergivenhetstegn” sier Skriften. (Konf. også kvinner i mannsklær og kvinneprester etc. etc.) Les videre selv. Slik står det skrevet med klar referanse til 1. Mosebok 1, 27 hvor Bibelen forteller at mannen ble skapt i Guds billede. ”Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det (ham), til mann og kvinne skapte han det.”

 

Ingen bibeloversettelser helt tilbake til 1930 har rett oversettelse her. Det bekrefter grunnteksten og ”King James.” Man må visst helt tilbake til attenhundretallet før en finner en rett oversettelse. Mennesket ble skapt i Gud billede som mann (ham) – og kvinnen ble tatt av mannen (ribben) og er derfor skapt i Guds billede. Båndene mellom mann og kvinne ble skapt i Paradis og innskjerpet etter syndefallet. Det samstaver jo med det bibelord vi innledet med – og fører videre til den rette over og underordning etter Guds vilje og kjærlighet. Og vi ble skapt mannelig (-lik) og kvinnelig.

 

Allerede her i bibeloversettelser finner vi altså starten (surdeigen) på ”kvinnefrigjøringen” som ble godt foret på av hedenskapets tankebygninger til vi er framme ved en ”kvinnefrigjøring” som vi ser det i det norske samfunn hvor kvinnen etter norsk lov kan bli helt ”frigjort” fra den ”attrå” hun skal ha til far og Fars skaperording og vilje. Opprøret benevnes ”nytt kjønnsrolle-mønster” med en maksimal destruktiv virkning på samliv og samfunnsutvikling. Fra at kvinnen skal være mannens medhjelper og ”nær til hans hjerte” hvor hun er skapt fra – har hun ”frigjort” seg fra Fader i himmelen og far på jorden - til kun å ville ha noe med hans sædceller (inseminasjon) å gjøre. Helt får hun altså ikke ”frigjort” seg fra Skaperens ufattelige visdom og opplegg om slekten skal gå videre nå som morssamfunn. Guds kunnskap og vilje er nedfelt og skapt i mannens kromosomer, gener og sed. Disse ca 50 000 gener inneholder en kunnskapsmasse tilsvarende 1000 bøker av 500 sider med minste skrift og kopieres ved celledeling på ca 20 minutter!

 

Man skal ikke være mye åndelig eller samfunnsmessig våken for å se hvilken vei dette bærer. Med lover om fosterdrap, likestilling fram til dagens nye ekteskapslov m.m.m. går det en blodrød opprørstråd primært mot Far i himmelen – men som forplanter seg mot far og autoriteter inn i hjem, menighet og samfunn. Vi går fra et patriarksamliv (far) til et matriarkat (morssamfunn). Denne kvinnereisning og såkalte frigjøring så allerede Johan Arnt i et syn hvor førte hen. Vi har tidligere gjengitt det i disse spalter. Og før han - har altså Bibelen omtalt det en rekke steder og på forskjellige måter både i GT – for eks. i Esaias kp. 3-4 – og i NT. Dette går mot kaos og samfunnets sammenbrudd – noe som vil ramme oss alle – men selvsagt verst de svakeste som alltid er kvinner og barn.

 

Så blir det å begynne gjenreisning fra bunnen av – om Gud gir tid for det norske folk – eller Han avslutter denne tidsepoke med hedningenasjonenes umyndiggjørelse og jødenes innsettelse som et presteskap for verden med lov fra Jerusalem og med Fredsfyrsten i dommersetet. Lover som er i samsvar med Herrens skapervilje og ikke diverse tankebygning, ideologier, - ismer og onde åndsmakter som kun er ute etter å ”myrde, stjele og ødelegge” for oss alle.