Lærere, ta med dere Grunnloven på jobb i 2009!

 
 

 


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no31.12.08

 

På årets siste dag kan det være på sin plass og minne norske lærere og lærerinner om at de nå bør ta med seg et eksemplar av Den Norske Grunnlov og ha på sin undervisningspult. Bakgrunnen for det er kort den nye formålsparagrafen i skolen, som er vedtatt på tvers av rådende norsk Rett. En norsk skole drevet av staten skal tuftes på Den evangelisk-lutherske Religion – siden denne danner basis (se § 2) for vår norske Grunnlov.
Hva er da Grunnloven? ”Grunnloven er den høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten av de øvrige rettskilder. Det er grunnloven som fastsetter hva som skal til for at det skal foreligge en gyldig lov. En kan si at lovgivningen utleder sin gyldighet av grunnloven” (Andenæs 1998 s. 25, jfr. også s. 10).

Grunnloven har også en paragraf 112 som forteller oss at norske stortingsmenn ikke kan forandre ”denne Konstitutions Aand”. Ønsker ikke foreldre at barn skal ha kristendomsundervisning skal det gis fritak, det er også forankret i Grunnlovens § 2!

Det norske Storting og Den norske Regjering er her på full kollisjon med den norske konstitusjon – og vi ser at kræsjlandingen er forestående. Samfunnet rakner pga av fraviket fra Rettens Lov er blitt stort, men norske lærere og lærerinner har enda en mulighet sammen med foreldrene til å snu skuta!

Grunnlovens § 2 lyder i sin helhet:
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

 

Hva spiller vel en ny skolelov for rolle når Grunnloven står over? Underforstått; det er ikke bra det som skjer med skolens formålsparagraf, men fremdeles ligger Grunnloven fast - den kan undervisningspersonell undervise etter i tråd med Loven fordi Skoleloven er avledet av Grunnloven. Og er Skoleloven ikke i tråd med Grunnlovens prinsipper er den u-lovelig vedtatt og dermed ugyldig. For er Skoleloven gyldig er Grunnloven u-gylding og en slik konflikt skjønner enhver at ikke er mulig – da kan ikke Skoleloven bli stående slik den er vedtatt.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) kaller det (i følge VL 06.11.08) et ”Gufs fra fortiden” når vi nå har kvittet oss med ”en skole som skal forkynne én bestemt religion”. Det var denne skolen som sammen med heimen bygde opp Norge – nå vil Solhjell med flere bidra til nedrivningen på humanistisk grunn – hans tro på mennesket er slik vi kjenner det fra tyranner verden over! Menneskeverdet frikoblet fra vår Skaper ender i krig og strømmer av blod.

Bjørnstjerne Bjørnson skal ha sagt: ”I politikken må sannheten vente til noen har bruk for den”. Det har skjedd utallige ganger oppigjennom historien, men oftest skjer det etter store lidelser for en nasjons folk.