Kvinnen og det kvinnelige – og dårlige mannskopier

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no03.12.08   

 

Jeg husker godt den legendariske redaktøren av Dagen i Bergen når han talte mot feminismen og dens ødeleggende innflytelse i landet med hensyn til likhet, fosterdrap og homofili. Han både talte og skrev om oppløsningen av ”kjønnsrollene”, og en gang talte han svært alvorlig om vi – ut fra utviklinga i Norge – ville bestå ”Sodomatesten”, som han sa.

 

Han sluttet seg greitt til hele den lange motstandskamp mot denne ukristelige utvikling som går helt tilbake til bibelsk tekning som man finner i GT (bl.a. i Esaias 3-4) og NT hvor det vises til mannens hovedansvar og Jesabelstyret som var og er av det onde. Vi finner det veldig klart uttrykt i en av de store krikefedres drøm, ”Johan Arnts drøm”.

 

Kort formulert kan en si at disse og mange flere var kristne gentlemen som satte stor pris på kvinnen og det kvinnelige - men syntes lite om kvinnelige kopier av menn – og ønsket selv å være skikkelig mannfolk.

 

Jeg minnes også min avdøde mor som var en røst fra den gode gamle tid - og siterte H. Wildenvey for oss: ”Og det går best der mann er mann – og hun er helt en kvinde”. Så føyde hun ofte til: Kvinde med Q.