Kraftpriser

Relatert stoff:

Kraft- eller styringskrise?

 
 

 


Intervju med Jørgen Høgetveit av Svein Willy Sandnes (September  2008)


1. For svært lenge siden engasjerte du deg i kraftutbygging og det at folk skulle ha billig strøm her i landet. Hva var bakgrunnen for dette engasjementet?
Det var i åttiåra, og jeg arbeidet som jordbrukssjef i tre kommuner i Nedre Setesdal og var svært opptatt av naturressursspørsmål, både lokalt, nasjonalt og delvis globalt. Det henger jo sammen. Det var viktig for meg at både bonden og lokalsamfunnet utnyttet best mulig naturressursene - også fossefallene - for å være mest mulig selvforsynt. Fikk forresten stor og hyggelig omtale i fagbladet Norsk Landbruk for denne nyvinningen i rådgivningen jeg drev med: ”Ressursdager i Setesdal.” Fra flere u-landsoppdrag hadde jeg også sett hvor fundamentalt viktig dette var for en nasjon.

2. For cirka 15 år siden ble strømmen lagt ut på børsen, fordi dette ville gi billigere strøm. Har dette slått til?
Nei, det stikk motsatte har skjedd. Før var det folket gjennom kommunene som eide kraftverkene lokalt og regionalt. Folket hadde bygd ut resurssene for
skattepenger - og fikk strømmen for godt selvkost. Så slapp man til kapitalen og markedskreftene og kapitalen måtte jo få maksimalisert sitt merutbytte. Enda verre ble det når de internasjonaliserte strømmen og ikke synes interessert i folket og nasjonen!

3. Hva synes du om at et bakeri i Grong i Nord-Trøndelag nå er lagt ned som følge av for høye strømpriser?
Ja, dette er bare et første tegn på politikernes totale kortsynte uansvarlighet for vanlige folk og nasjonens velstand. Kapitalen må få sitt og dermed ”skitt i Norge.” Mammons trelldom er noe av det verste slaveri en kan komme inn under. Det var ikke for ingenting at Jesus renset Tempelet for handelsfolk! Globalisering er veien mot et nytt Babylon.

4. Hva synes du om minstepensjonister som nå frykter for å bli fattige som følge av høye strømpriser?
Svaret er jo gitt i sp. 3. Nå har politikerne et skikkelig opprydningsarbeid å gjøre for de fattige og svake de taler så høyt om før valg. Nå må de sørge for en lovgivning som tar tilbake kontrollen - ellers er ikke deres ord til troende.

5. Strømkabelen mellom Norge og Nederland har fått sterk kritikk i avisen Dagens Næringsliv, fordi overskuddskraft selges sørover i Europa – kombinert med at vi kjøper dyr kraft fra Europa. Hvordan ser du på denne strømkabelen og andre strømkabler?
Jeg oppdaget opplegget deres ved et større møte her på Evje i 1996 da de presenterte planer om ei ny Brokkelinje fra Holene til kysten. Godt 200 kilometer. De snakket om å styrke nettet for Norge, men planene viste 1 linje til England, 1 til Holland og 2 til Emden. På spørsmål fra meg om det betydde ”dyrere og dårligere strøm” for nordmenn - kom det bare noe bla, bla, bla. Altså, ikke noe svar. De var avslørt. Ved en senere befaring kom det også fram at de vil til å ”skvalpekjøre” elvene våre, full fart om dagen og minimalt om natten - tilpasset atomkraftverkene på Kontinentet, men ødeleggende for fiskeelvene våre og mye annet! Kablene er en katastrofe for Norge på mange måter.

6. Kan det være en tanke å sette et tak slik at så snart strømprisen passerer for eksempel 50 eller 60 øre, så kuttes de statlige avgiftene slik at prisen ikke kommer høyere?
Ja, det burde gjøres, men jeg tviler sterkt på at det kan gjøres innen for rammen av EØS systemet. Og makten er overgitt kapitalen som vil tjene grovt på at de har fått tak i de nærmest evigvarende pengekvernene som folket bygde for skattepenger.

7. Hva kan gjøres for at vi skal unngå de enormt høye strømprisene i fremtiden?
Det er egentlig lite som kan gjøres nå, men vi kan prøve å utvikle lokale energikilder ved å utnytte vind- og solenergi evt. jordvarmen med dypvannsbrønner og varmevekslere. De som bor ved vann og elver, kan utnytte de mulighetene. Så må husene isoleres godt og man må belage seg på forsiktighet. Verre er det for de som i produksjonen er sterkt avhengig av el-kraft. Det spørs om en ikke kunne finne fram til samarbeidsløsninger om vindmøller. Det finnes også andre løsninger som bl.a. termisk kraft som nok kan bli utviklet om prisene fortsetter å ryke i været.

Men ellers er jo det samlende svaret på hele situasjonen å bytte politikere og komme oss ut av EØS.