Koranen i Nidarosdomen – hva gjør den der?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.10.2008

 

Tekster fra muslimenes hellige bok Koranen ble lest i Nidarosdomen under en gudstjeneste fredag 24.10.08. I følge DagenMagazinet 27.10.08 foregikk det slik: ”Det var i forbindelse med en fredsgudstjeneste for barn i anledning FN-dagen at den uvanlige tekstlesningen fant sted. De fremmøtte barna fikk høre både bibeltekster og vers fra Koranen. Fungerende biskop i Nidaros, Knut Andresen, føler det helt uproblematisk å lese religiøse tekster fra andre religioner i en slik sammenheng.”

 

I 2. Mosebok 20 leser vi i Bud 1: ”Du skal ikke ha andre guder foruten meg.”

I Norges Grunnlov leser vi i § 2: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

 

I Norge har vi en statskirke og dens rettesnor er Bibelen, Guds Ord. Når da Knut Andresen i Nidaros forsvarer den bruk av Koranen som han gjør ser vi frafallet i Guds hus i fullt mon.

Dette er da avgudsdyrkelse der en sidestiller Guds Ord med Koranen. Det var Guds Ord som var grunnlaget for følgende vers i Norges Fedrelandssalme – ikke ord om Allah:

”Vårt heimland lenge i myrker låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.”

Ut av dette strømmet velstand og fred her oppe i nord, denne nordlige steinrøysa! I land styrt av islam er det forfølgelse og ufred. Og tenker vi på FN er det en samling, der flertallet er diktatorstater – og flere av de statene ønsker Knut Andresen impulser fra!? Det burde ikke foreligge flere grunner for en oppsigelse, siden han her totalt bryter (og øyensynelig bevisst) med sitt ordinasjonsløfte.

En muslim trenger å bli kjent med Jesus og Hans frelsesverk og ikke støttes i sin vantro (slik Bibelen beskriver den) av en prest i DNK.

 

Knut Andresen har sikkert ikke lest boken ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel – ISBN 82-7199-215-5, men der vil han få se et annet bilde enn det han selv gir uttrykk for av islam. Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skriver interessante ting. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Problemene begynte når han begynte å stille spørsmål ved det han doserte ved universitetet. Men, han skriver i sin bok:

”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg.