Klargjøring for global krig om Midtøsten

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.10.08

 

Avisen Verdens Gang skriver 14.okt. d.å. om Russland: ”Øver atomkrig”. Videre sier de i ingressen: ”Russland er i gang med sin største militærøvelse på 25 år. De siste dagene har stormakten sendt to raketter til værs fra atomdrevene ubåter i havet utenfor Norge.”

 

De skildrer så det våpenarsenal som russerne nå pusser støvet av eller har nyprodusert. Bl.a. nevnes en 20 år gammel Sineva rakett skutt ut fra Nordkalotten og som landet i Stillehavet 11 500 km unna. ”Styrker til lands og vanns og i luften deltar i maktdemonstrasjonen.”

”Dette er et scenario fra en atomkrig som Russland og dets allierte Hviterussland utkjemper mot USA, skrev kommentatoren og forsvarsspesialisten Pavel Felgenhauer nylig i den Kreml-kritiske avisen Novaja Gazeta.

VG referer videre fra nok en Godzimiski følgende: ”Det er ingen tvil om at Russland vil vise sine militære muskler. Vi ser viljen, evnen og midler til å drive en slik politikk.”

 

Vi har i lengre tid advart mot å la seg dupere av fredssignalene som har kommet fra Russland og våre egne forsvarsfolk, bl.a. J. J. Holst med ”Vi har ingen fiender mer”, og også tidligere forsvarsstatsråd Devold som ropte meget utilbørlig til en forsamling av forsvarfolk noe slikt som: Hei karer den kalde krig er over!

Dette er opplegget til 9. april om igjen – bare i større og verre og mer ødeleggende målestokk.

 

Man vil anta at det er faren for at man regner med et nært forestående angrep fra Israel mot Iran og deres atomopprustning – som er bakgrunnen for russernes store manøver i Nordishavet. Flere og flere regner med at president Bush mer eller mindre stilletiende har akseptert at Israel går til angrep på despoten i Iran og eventuelt med atomladninger. Israel må utnytte den muligheten nå – særlig om den nye presidenten blir mindre Israelvennlig. USA har nå satt ut sitt rakettskjold til en sikkerhet for dem og oss – og russerne mener at det samtidig representerer en fare for dem. USA har dessuten store styrker rundt hele Midt-Østen som vel de fleste regner med er utrustet med atomvåpen.

 

Perspektivene for denne storkonflikten kan du lese mer om ved å søke deg inn på disse 5 filene i www.Kommentar-Avisa.no :

Zreiner Gundersen

Verden mot et storoppgjør – hva med Norge? 

Krig eller fred i fremtiden? 

Jeg beklager – men den kalde krigen er på gang igjen?

Russland bruker olje- og gassvåpen mot USA.