Jyllandsposten nett interessant om orkaner

 
 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no08.09.08  

 

Overskriften deres lyder: ”Hanna kan give vejroverraskelser i Danmark”

 

De skriver videre:

”Hannas lange rejse

Da den tropiske storm i dag ramte USA's sydøststater var det efter en længere rejse fra Atlanterhavet og frem mod Bahamas og Den Sydøstlige del afn USA.

Overraskelser i vejret

De kommende dage vil Hanna efter alt at dømme rejse fra USA's Østkyst mod nordøst til det østlige Canada. Herefter ser det lige nu ud som om, at Hanna har kurs mod De Britiske Øer, hvor den forventes at dreje af mod nord med kurs mod Island.

 Den tropiske storm Hanna kan i løbet af næste uge finde vej til Vesteuropa og påvirke vores vejr.”

 

Det interessante i denne meldingen er at den påpeker orkanenes lange reise over Atlanterhavet til de går i land i det sydlige USAs Atlanterhavskyst og ofte forsvinner oppover i Mississippi deltaet. For så å dreie av nordover mot Canada og ta turen tilbake over havet mot England og Europa.

 

For det første indikerer dette at det enorme Afrikanske kontinent med sin store avskoging og enorme albedo (varmeutstråling fra jorden) under ekvator produserer mye energi som kan ha noe med dannelsen og styrken i orkanene å gjøre og som da fortsetter over havet til USA.

 

Dernest er kursen vider interessant. Som vi har vært inne på tideligere, kan orkanene bli enda sterkere og dermed komme med stor kraft også på kursen mot England og Norden. Det kommer selvsagt an på hvor mye energi som skaper og opprettholder disse orkanene. Vi har jo tidligere fått smake resten av en annen orkan inn mot norskekysten – som øste ned store mengder nedbør i Vest.

Det store forbruk av energi over Europa – som en bl.a. kan se på lyshavene over byene om nettene – er også med å lage høyere temperatur både lokalt og videre ut i rommet.

 

Vel vi antyder ikke mer i denne omgang – men ber våre lesere holde øye med denne saken – for den kan over tid bli riktig ubehagelig også for oss. Vi ser jo i USA hvilke enorme og ødeleggende krefter som her er på gang.