Justisminister i den klassiske kampen

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no17.09.08

 

Juristen og justisminister Storberget rykket kraftig ut mot biskop Kvarme fordi han hadde forsøkt å stoppe en vielse av homofile i en kirke innenfor hans kirkerettslige område. Han opptrådte i tråd med vedtakene innen kirkens organer og på kirkerettens grunn – likevel går Storberget ufattelig nok til angrep:

I dagens utgave av Dagbladet beskylder Justisministeren Oslobiskop Kvarme for å skape grobunn for hat og vold mot homofile fordi han før helgen prøvde å stanse en uregelmessig forbønnshandling av homofile i Kampen kirke.” (Norge IDag net)

 

Som de fleste kjenner til, har Ap og SV gjennomført det mest sentrale i marxismen og sosialismen: feminismen, med dens konsekvenser av fosterdrap og homofili – full kulturrevolusjon av nyhedenskap med klare bibelord i mot seg. Konkret dreier saken seg nå om politikkens Grunnlovsstridige (evangelisk-luthersk) vedtak om ”kjønnsnøytral ekte-skapslov”. (Kongen gikk mot endring av både Grl. § 2 og 4) Kirkens ledelse har gitt gjensvar - men kanskje med noe av den samme veikhet som har preget dem lenge. Dette på bakgrunn av deres utroskap mot Skriften og manglende kamp for barnet i mors liv og ekteskapet, det første riket – som det store norske riket hviler på.

Sosialismen har nå drevet fram sitt hundreårsprosjekt i kampen mot lekmannskristendommen – og er snart i mål – en sekulær stat. En av våre store norske frigjørere – våre første utenriksminister og statsminister Jørgen Løvland med basis i lutherdommen og Pontoppidan - innså faren allerede i 1903 da Ap fikk inn sine første 5 sosialister på Stortinget. Han ville få til et samlingsparti med Michelsen, som samlet framstegsfolket i by og land og isolerte ytterfløyene. Men han var for tidlig ute - sier historikeren Koth.

 

Nå beklager Storberget at Kvarme oppfatter seg som mobbet, men fastholder kritikken. En merkelig retorisk form for beklagelse, som er rein for beklagende substans. Han beklager m.a.o. at Kvarme reagerer som han gjør, men ikke sin egen opptreden og saklige innhold.

Han fastholder kritikken av Kvarme. Det betyr at mobbingen opprettholdes, det er den saklige siden av retten som Storberget står for som justisminister og mobbingen forsterkes ved at han beklager Kvarmes reaksjon. Det er illevarslende med en slik voldsom innblanding i ”det åndelige regiment” fra ”det verdslige regiment” - noe man tidligere har sett og opplevd fra mange totalitære ideologier. Jeg opplevde det klart under den marxistiske/sosialistiske revolusjonen i Etiopia i 1974.

 

Det er en eldgammel konflikt mellom keiser og pave som varsler en nasjons ubalanse og ødeleggelse. Da paven dominerte, kalte man det ”papærcæsarisme”, paven er ”konge” eller ”keiser” dvs det egentlige overhode for staten, som den sprenglærde teologen Olav Valen-Sendstad omtaler situasjonen i ”Moskva Rom 14 epistler om den verdenspolitiske situasjonen”. Vi kan også få det motsatte at keiserne – ”det verdslige regiment” vil innvadere ”det åndelige regiment” og gjøre seg til hersker i kristenlivet og herske over samvittigheten. Begge deler er forferdelig farlig for en stats velbefinnende.

 

Dessverre må jeg si at jeg ikke engang mistenker Storberget for å ha den minste kunnskap om hvilke ville veier han nå fører den sviktende rettsstaten inn på – og om han skulle vite hva han gjør, bør han tenke seg om mange ganger til før han river grunnen unna hele rettsstaten. Han bør snarest sørger for å få Norge ut av dette håpløse blindsporet som kommer til å ruinere både hjem og rettsstat. Imidlertid er det ikke første gang ”eksperter” går ut for stupet, og verre jo mer makt de har. H.r. adv. A. Nordhus yndet å utrykke seg slik overfor eksperter i retten: ”En ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj, på sin ville flukt uti de store villfarelser.” 

Her er det ikke nok med en unnskyldning – her må en fullstendig snuoperasjon til! Begge regimentene må vende tilbake til Grunnloven og respektere dens utmerkede fordeling av makten mellom kirke og stat og innen staten – ellers går dette helt galt.