Jørgen Kosmo hvor er du?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no15.10.2008

 

Mens finanskrisen rir verden fortsetter Norge å sende penger ned til ”selvstyremyndighetene” i Israel og inn i et stort korrupsjonshull. Pengestrømmen økes også i disse dager.

 

Riksrevisor Jørgen Kosmo er på pletten når flere norske stortingsrepresentanter, muligens i god tro, kan ha mottatt for mye offentlige penger.

Men hvor er Jørgen Kosmo når Storting og Regjering sender penger med svært lite revisjon til palestinarabere i Israel? Norske skattepenger som misbrukes er vel like lovstridig utenlands som innenlands? Men kan Kosmo legge frem skikkelig revisjon på disse midlene så løser jo saken seg.

 

Norge har liten tradisjon i å stelle med skattepenger som man steller med penger i mafialand som for eksempel Italia eller Russland, men hvorfor er det så akseptabelt, etter min mening, og ikke følge vanlige regler i denne pengestrømmen til Midtøsten som bl.a. Jonas Gard Støre bedriver? Hvem skal kontrollere Jørgen Kosmo, som sitter som leder i Stortingets kontrollorgan (og sammen i et kollegium bestående av nestleder Annelise Høegh (H), Jan L. Stub (FrP), Geir-Ketil Hansen (SV) og Ranveig Frøiland (Ap)) og hvis jobb disse 5 riksrevisorene har er å inneha en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen? Kosmo skal bl.a. revidere regnskapene for departementene og de underliggende virksomhetene (regnskapsrevisjon). Og så vidt undertegnede kan skjønne av vanlig god praksis ville en skikkelig revisjon av midler brukt til palestinarabere, i for eksempel Gaza, blitt gjenstand for stopp i utbetalingene av store deler av pengene – siden man ser at midlene blir misbrukt på det groveste bl.a. til å trykke opp ”skolebøker” som er fulle av grovt jødehat. Et jødehat som bidrar til å eskalere en allerede alvorlig konflikt. Fredsnasjonen Norge gjør virkelig en god jobb?

Kan hende Kosmo lar seg inspirere av Kjell Magne Bondeviks nylige reise til Irans president Mahmoud Ahmadinejad? Ahmadinejad skal, i følge NTB 14.10.08, ha uttalt i et møte med Bondevik samme dag at ”– I 60 år har det sionistiske regimet (Israel) gjort seg skyldige i forbrytelser i Palestina. Problemet kan ikke løses så lenge palestinsk jord er okkupert og fem millioner palestinere er hjemløse, selv om samtlige regjeringer undertegner en fredsavtale, sa Ahmadinejad.”

Møte med Ahmadinejad var i følge NTB i regi av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, der Torbjørn Jagland er styreleder.

Kanskje Jagland som Stortingets president burde ta initiativ til at Kosmo som leder av Stortingets kontrollorgan (Riksrevisjonen) ble gått etter i sømmene mht revisjon av norske skattepenger som går til f.eks. Gaza? Men er det så da en fare for at noen og enhver av aktørene kan møte seg selv i døren? Bl.a. bidrar Statoil til finansieringen av Oslosenteret og igjen norske skattepenger!

Kan det så synes å være likheter i ideologiske holdninger mellom Kosmo, Jagland, Støre og Bondevik (og skal vi ta med Ahmadinejad…?) som gjør at de jobber mot samme mål i Midtøsten? Vi lar spørsmålet henge der ubesvart.