Jødehets og den menneskelige natur

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no01.12.08  

 

Otto Jespersen har igjen lempet ut av seg de grusomste og mest ufølsomme kommentarer denne gangen om jøder og Holocaust. Skal en forstå noe av slikt og bekjempe det på en effektiv måte bør en i alle fall ha to klare premisser i bunnen:

  1. Den bibelske sannhet at mennesket er ondt – ”at i meg bor intet godt”, og i den utstrekning man slipper det til, blir det mer og mer av pur ondskap som tyter ut, munnen renner over med, og mindre og mindre kjærlighet, medfølelse og barmhjertighet. Denne tesen får en fullt ut bekreftet ved å se seg rundt om i historien og samtiden.
  2. Jødene er Guds utvalgte folk og vil derfor være et soleklart mål for denne ondskap, verre jo mer satanisk inspirert ondskapen er – og økende mot endetiden hvor Gud sluttfører sitt verk med jødene (Romerbrevet kapitel 9-11) og Jesus kommer igjen.

 

Med dette som bakteppe kan en videre tenke over hva det er som styrer den flokken som sitter i salen og ler til elendigheten fra Jespersens sinn – og hva som styrer TV2 når de vil være mikrofonstativ for en slik mann med et slikt budskap. Man minnes også Aftenposten og Jostein Gaarders kronikk i denne sammenheng. Dette har intet med ytringsfrihet å gjøre – i allefall ikke den gamle Gr.l. § 100 (en sann menneskerett) – men er holdninger og meninger som undergraver den ytringsfrihet vi alle er avhengig av for å få leve i et velordnet samfunn i fred og felleskap.

 

Så kan en videre tenke gjennom med hvilke midler en skal bekjempe denne ondskapen som en ikke vil ha i sin midte hverken av hensyn til jødene eller vårt eget samfunn? Man kan fort fristes til å slå igjen med samme ironiske mynt – noe som bare ville tjene Jespersens og ondskapens sak. Man ville med slike midler fort trekkes inn i samme ondskapens hånflirende åndsklima med deres onde ordbruk og karikaturer som man skal bekjempe. Så man må passe seg vel for å la seg overliste av den slags ondskap som har en ond egenkraft. Vi har et gammelt uttrykk i Norge om å ”slåss med feieren”. Bibelen selv ber oss å hjelpe en bror som er falt, men vokte oss vel for ikke å bli dradd med selv – nettopp fordi vi er den vi er.

 

Så undres man på om i hvilken utstrekning det nytter å repetere all den ondskapen disse folkene lirer ut av seg i ord og karikaturer – i den for så vidt gode hensikt å opplyse folk om hvor ille og farlig dette er. I en viss utstrekning skal man gjøre det som faktainformasjon – men ikke glemme at budskapet har en egenmakt som er farlig å spre. En gammel venn av meg ga meg en gang det råd at skal du skulle sitere noe ondt – så gjør det i små porsjoner – og slå det øyeblikkelig flatt etterpå.

 

Så kan man spre noe av dette onde budskapet for å få folk til å forstå hvor onde de er og på den måten tro at man kan bringe dem til sannhets erkjennelse - for at de på den måten skal bli ydmyke og få fram en smule kjærlighet og barmhjertighet.

Jeg er redd heller ikke dette er gode strategier – i alle fall ikke alene. Her må skarpere lut til og krefter av mot ”ondskapens åndehær”. Først og fremst forkynnelse og bønn er det som biter, men med klar adresse. Og dette må komme fra ”sannhetens støtter og grunnvoll” – de som skal være ”lys og salt” i verden så den ikke råtner opp i sitt uendelige mørke.

 

Endelig må en med alle midler – ikke med latskap og uten å bli trøtt – fremholde det gode budskap både fra Bibelen, men også fra historien om hva fedrene har gjort for å gi oss det gode felleskap og samfunn. Og ikke minst hva må vi fremholde hva jødene har gjort og fremdeles gjør og er i stand til å gjøre for å skape levelige og gode forhold for vår felles framtid. Få fram alt de har bidradd med fra Ordet til naturforvaltning, teknikk og medisin osv. osv. – og hva hedenskapet gjør med landene sine.

Jødene hadde til ca. midten av 70-åra ca. 60 % av alle utdelte Nobelpriser. De viser nå vei i Israel med sine 5 klimasoner hvordan verden bør behandle naturen for å skaffe bærekraft for alt liv i en verden som er i ferd med å gå under av naturødeleggelse og sult m.m. Og slik kunne en fortsette å fortelle bl.a. om den nordmannen som nå for 74 gang tar med seg store flokker til Israel for å vise dem hva jødene er og kan! Å tale ondt om folk som skaper suksess og hjelper oss til å overleve inn i vår felles truede fremtid – må det minst en Otto Jespersen og hans flirende flokk til for å få til. Da blir man etter hvert isolert som så ondsinnet og dum og ubarmhjertig som man flirende gir uttrykk for. Da blir det vanskelig for dem å flytte grenser.

Og i tillegg kjemper de mot Han som setter absolutte grenser og har samlet jødene til Israel for siste gang etter sitt Ord – og har klare planer for deres og vår fremtid. Så her har TV2, Jespersen, Aftenposten m.fl. er klar utfordring som de på ingen måte vil komme uskadd i fra.