Igjen taper NRK USA-valget

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no11.08.08 

 

Igjen går det mot presidentvalg i USA. Igjen engasjerer NRK og den radikale presse seg maksimalt for den demokratiske siden som de gjorde det før, og tapte. Nå har de i fire år –etter min mening – gjort omtrent det som gjøres kan for å sverte Georg W Bush – som av alle forferdelige ting var bakket opp av de kristne der borte.

 

Nå hadde man håpet at man kunne bli kvitt disse folkene og deres verdier. Norges maktelite vil jo noe helt annet for tiden – så da gjelder det å stå på utholdene og lenge om hvor dum og forferdelig den nåværende ledelse er. Der borte er man jo så dumme at man tror Bibelen bokstavelig om jordens skapelse: 6 dagers skapelse og ung jord. Dummere går det visst knapt an å være etter deres mening – som klamrer seg til en stadig foranderlig ”vitenskap”. Og i tillegg er disse folkene for Israel – som jo ikke makten i Norge er. De er mer for Hamas og araberoljen.

Så mobber man dem som man gjør det her hjemme – for å snu opinionen mot disse folk og verdier. Finner man den minste knagg å ”henge hatten på”, kan man være sikker på at det blir gjort. Kan man mistetenkeliggjøre eller latterliggjøre folk – har man kommet langt i å marginalisere dem og sette dem på sidelinja.

 

Nå er sirkuset i gang igjen – men i det siste begynner nesen nok en gang å bli lang og hakene faller ned. Vi kommer tilbake til det.

Det begynte med at de festet sin lit til fru Clinton og hengte på med reportasjer i det uendelige om at nå kunne USA – verdens mektigste stat – få en kvinnelig (likestilt) president! Og både de og hun holdt ut til det siste, men måtte til sist gi opp for Obama som er en ung, vakker og brun mann. Så kunne man i alle fall få uttelling for en farget - på sin jakt etter det globale antirasistiske samfunn.

Og han ble mottatt i Europa som den store helt syntes det. For nå kunne kanskje Europa få en president i USA etter sitt hjerte – etter denne forferdelige Bush som hadde ødelagt alle slike relasjoner. At det kunne være omvendt med et avkristnet Europa og med et Frankrike (Mitterand) som nå trekkes inn i sterke anklager om deltagelse i folkemord i Afrika – rant visst ikke i tankene.

Men nå går visst dette også galt. Gallupene som ble offentliggjort den 7.8.2008 viser at 43 % av amerikanerne ikke kan identifisere seg med Obamas bakgrunn og verdier.

Og den gamle krigsfange Mc Cain (Vietnam i 5 år) arbeider seg opp og etter hvert forbi Obama, mens NRK fortsetter å tale lite hyggelig om Bush og republikanernes gjerning – og altså halvparten av USA`s befolkning som valgte ham. Den lille klatten her Nord – som har fått og vil trenge mye hjelp fra USA - vet altså alt så mye bedre?

 

Og denne utviklingen antar jeg at vi her i Norden skal være glad for med den verdenspolitiske situasjon som nå utvikler seg. Da trenger man en stridsmann – som man fant det i England i 1940. Da og nå - nytter det ikke med bløte, virkelighetsfjerne politikere – hvor vakre og vennlige de enn måtte være. Mc. Cain taler rett av påsan. Nå sier han at han vil hive det totalitære Russland ut av G8 gruppen – hvor de tydeligvis ikke har noe å gjøre før de skaffer seg et demokratisk styresett.

Og Bush sier på sin reise til O L i Kina følgende: ”Amerika står fast i opposisjon til Kinas arrestasjoner av politiske dissidenter, av dem som snakker ut for menneskerettigheter, religiøse aktivister. . . . Jeg har snakket klart, åpent og konsekvent om vår dype bekymring for religiøs frihet og menneskerettigheter, sa han.” (Norge I Dag.net) Det var vel solide ord som nok også de ”rød-grønne” burde merke seg!

 

Så blir det interessant å se hvordan NRK og den radikale presse (med 70 % radikale journalister) vil takle den videre valgutvikling i USA. Det blir vel fortsatt omtrent som under krigen – at en må sortere kraftig i hva som er fakta og vurderinger - og prøve å finne kilder for alle fakta – for å danne seg et rett og helt bilde av utviklingen. Sannheten er som kjent – den første som blir drept i ”krig”.