Hva er Marxisme?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 02.06.08

 

I våre regjeringskontorer sitter det flere marxister. Flere av dem er utdannet innen statsvitenskap og har dermed en grunnleggende utdannelse for å forstå hvordan et samfunn er bygd opp og da også hvordan man endrer samfunnet i trå med egen overbevisning, tro. Hvilken tro driver så disse menneskene? Jeg tror flertallet i Norge i dag ikke levner dette en tanke, men vil merke det etterhvert som det totalitære teppet trekkes ned over deres liv.

 

Vi går ca 30 år tilbake i historien, for kort å belyse de krefter/ideologier som sitter ved den statlige makten (les også: ikke den Åndelige makten) i Norge i dag:

En sentral aktør i Stern saken, lektor Truls Sevje (Last ned: ”Åndskamp i skole og samfunn – Stern strid og les forordet!), var pådriver for at ungdomsskole elever ved Evje ungdomskole skulle få ha tilgang til bladet Stern som tilvalgsstoff. Senere ble Sevje leder av Norsk Lektorlag! Og fra å støtte et av de mest nazistiske ukeblader i Europa til å sitte på toppen i Norsk Lektorlaget tok det ikke så mye mer en 10 år. Og vi skal også merke oss at store deler av lærerstanden altså tok parti for rein nazisme, hvilket er dokumentert under. Media støttet også i stor grad denne linjen.

Like i etterkant av Stern saken på Evje – kommer det for en dag at bladet Stern har prøvd å bringe til torgs ”Hitlers falske dagbøker” og det sitter altså nazister og sprer propaganda rett inn i norske barnesinn i norsk grunnskole, som tilfellet var i denne saken. Nazister skriver jeg, fordi flere av redaktørene i Stern måtte gå og journalist Heidemann fikk 4 års fengsel. Sjefredaktør Henri Nannen ble omtalt som tidligere konform nazist av tidligere sjefredaktør i Dagen Arthur Berg. Nannen hevdet med grunnlag i ”dagbøkene” at ”Det tredje rikets historie må skrives på ny” (Aftenposten 2.5.1983) – men måtte raskt trekke dette tilbake i og med at falsumet ble avslørt. Dette var en mediaskandale av svært store dimensjoner som også rammet Norsk Lektorlag, media m.fl. De samme ideolgiske kreftene som i sin tid støttet Stern - sitter såvidt en skjønner og styrer Norge i dag.

 

Hva får sosialister til å støtte journalister som samtidig forsøker seg på hvitvasking av Adolf Hitler? Det ligger dessverre i deres ideologi – de tenker totalitært, deres toleranse for annerledes troende er bortimot fraværende og de har ingen kristen basis tenkning som ligger til grunn der alle mennesker har samme menneskeverd basert på Gud som Skaper!

Dermed kan de relativt enkelt komme på villspor – noen bevisst andre har latt seg lure.

 

Men les så hva som står i boken ”Åndskamp i skole og samfunn – Stern strid”:

Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. ”Når Gud er død, er alt tillatt”, sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn.” Og videre sitert: ”Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet.” Disse linjene skulle vel forklare hvorfor vi i dag har en kamp om disse tre hovedområdene.”

Og det er til å undre seg over at dette er fraværende kunnskap ved taler i våre bedehuser over hele landet??? Den primære sovemedisinen som ofte serveres der er at ”ikke alt i Bibelen kan taes bokstavelig” og at ”alt i Bibelen kan tolkes” det er altså ”Den historisk kritiske bibeltolkning som bringer oss i søvn – og til slutt tror man heller ikke at den Onde finnes (og Hans våpendragere) og ikke noe Helvete.

 

Videre er det altså rein marxisme som ligger til grunn når bl.a. SV vil nekte oss bordbønn i barnehager, ikke vil spise israelske Jaffa appelsiner etc. Legg også merke til at Arbeiderpartiet følger mye av disse tankene og i regjeringen sitter også Senterpartiet. De andre politiske partier dilter mye etter og gir lite motstand for disse marxister. Altså vil de fjerne det kristne menneskesynet - jmfr ønske om fjerningen av den kristne basis i § 2 i Grunnloven, ytringsfriheten - er delvis allerede ødelagt og nå skal folk tvinges til å lære bort at homofili er naturlig (selv om det beviselig, etter de beste vitenskapelige metoder, ikke er naturlig), og foreldreretten - jmfr nye grunnregler i skole etc skal overstyres fra de styrende, altså legges ansvaret/retten for barna hos staten.

 

Få trodde på hva Adolf Hitler (med hjelp av en pater Stampel) skrev i ”Mein kamph”. Tror du hva regjeringen Stoltenberg forteller deg om hva de vil gjøre med det norske samfunnet? Det bør du tro på – for de er besjelet av ånden fra Karl Marx og de jobber i trå med sitt manifest.

 

Avslutningsvis: Marxismen har sine røtter i Marx og hans ideologi. Det er mer en antydet at Karl Marx var satanist på sine gamle dager, dette ut i fra hva man fant i hans papirer presentert i boken ”Was Karl Marx a Satanist?” av Pastor Richard Wurmbrandt, som satt i og ble torturert i rumenske fengsler, i 14 år. Hans kone var slave arbeider i 3 år. Richard Wurmbrandt sa allikevel: ”Jeg har bestemt meg for å avvise 'kommunismen', fordi jeg elsker 'kommunisten'. Jeg finner det ikke rett å forkynne evangeliet uten å avvise kommunismen”.

 

Vi skal altså elske også en kommunist, men ikke støtte deres arbeid og samtidig bekjempe dem med de legale våpen vi har i følge Bibelen!