Hollocaustfornekteren David Irving på Norgesbesøk.

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no03.10.08

 

Avisen Dagen den 29.10.08 hadde en to spalteres notis på s. 4 om at Norsk Litteraturfestival (26.-31.05.2009) på Lillehammer har invitert ”for å holde foredrag om hva er sannhet”. Meldingen er signert NTB.

 

Tiden synes da inne til å sitere en del om David Irving i fra det nye forordet til STERN-boka. Dere finner den på nettet her, og den kan bestilles hos AKF/Krossen Media på akf-evje@online.no evt. Pb. 196 4734 Evje. Kr. 150,- + frakt. Boken er mest praktisk å lese grundig og arbeide videre med – noe som NTB oppslag er en klar invitt til.

 

Kort om Stern-striden og bladet.

Stern-striden raste over Norge i midten av nitten åttiåra, da en tysklærer brukte Stern i tyskundervisningen og drog formannen og nestformannen i skolestyret for retten da vi ønsket å få bladet vekk fra skolens undervisning. I den sammenheng dukket også Irving opp.

 

Irving var en aktiv historikere da STERN utga Hitleres falske dagbøker – og godkjente dem som ekte. Europas største uketidsskrift på 1,7 millioner eks. trykte det første av  ”dagbøkene” som viste seg å være falske. Man undret seg knapt, når en visste hvilken redaksjon STERN hadde. Bl.a. sjefsred. Henry Nanen som under krigen var en konform nasist , iflg. Arthur Berg. Heidemann som var den drivende journalistiske kraft i saken – samlet på alt av gamle nazigjenstander – ja dyrket det. Sjefsred. måtte gå av- p.g.a. verdens største mediaskandale - og antagelig flere redaktører med han. Heidemann ble dømt til fire års fengsel av tysk forfatningsdomstol. Dette var et kvalitestidskrift og en vokter av tysk demokrati hevdet man i Fædrelandsvennens spalter, Lektorlaget (nå Undervisningsforbundet), Lærerlaget m.fl.

En større dr. avhandling viste at STERN var noe helt annet og totalitært i sitt vesen – og med stoff og bilder som oste av menneskeforakt. (porno m.m.) Flere kvinneorganisasjoner hadde drevet underskriftskampanjer mot STERN. Nå er ”sannhetsvitnet” fra STERN-striden innbudt til Norge for å holde foredrag om ”SANNHET”.  TV2 kjørte fire TV-kvelder (mot slutten av 80-tallet) som viste hvilken galskap dette var! Dypest sett hadde Der Spigel rett når de tegnet den onde selv dukkende opp av gulvet i Sterns redaksjon med  ”Hitlers dagbøker” i neven.

 

Anne Sender, i Det mosaiske samfunn i Norge, sier  invitasjonen av den omstridte nazihistorikeren David Irving til Norsk Litteraturfestival er ”fullstendig absurd.”

 

Om David Irving: Sitater fra forordet til ”STERN-strid. Åndskamp i skole og samfunn”

”En av Sterns fremste sannhetsvitner i dagboksaken var  den britiske historikeren David Irving. Han har etterhvert vist seg å være en revisjonist og nazisympatisør og antisemitt av rang, men allerede under Sternstriden dukket han opp som en sentral historiker for å bekrefte at man hadde funnet Hitlers dagbøker. Der Spiegel nr. 19/-83 skriver om han, og  i boken «Selling Hitler»  av Robert Harris, (New York, Pantheon Books 1986)  finner en mange interessante opplysninger om Irving i relasjon til Hitlers dagbøker. Innledningsvis forteller de at bare i indexen er det tre tommer listet på Irving. Her fortelles det inngående om hvordan D. Irving først var tvilende - men så bekreftet dagbøkenes ekthet. Da falskneriet var oppdaget - dikterte han en pressemelding om at han først hadde ment at dagbøkene var falske. «Ja, sa en reporter fra The Times - og den siste person til å erklære dem ekte.» «NBC sente et tv-team for å intervjue han etter en tale til en forsamling av høyreekstremister nær byen Neuss.» Der møtte de personer med uniformer og ordensmerker av Vikinger Jugend (en fanatisk sekt av unge neo-Nazis)» (Ibid.,359)

Her skildres videre Irving som den mest kontroversielle Hitlerhistoriker helt tilbake til 1977. Hans mål var «å gjen-fortelle historien om krigen så langt som mulig sett gjennom Hitlers øyne,-». Han skulle gi Hitler et menneskelig ansikt og ikke en demons.

 

Innledningsvis var altså D.Irving skeptisk til ektheten av Hitlers dagbøker, men etter en samtale med hovedreporteren i Stern - Heidemann (omtalt som «blodhunden» i red.) - begynte han å skifte  mening og erklærte dem for ekte - noe som snart stod på forsiden i Englands  store aviser.

 

Aftenposten av 3.5.1983 ref. The Times og sier at David Irving hadde vært tvilende til ektheten, men: «-hevder nå at de kan være ekte,-»!

Irving fortsatte sin kamp for sine synspunkter og sympatier og i år 2000 - fikk han en knusende dom mot seg i britiske rettsvesen i en injuriesak som han reiste mot den ameri-kanske historikeren og professor Deborah Lipstads som hadde omtalt han nettopp som det tidligere anførte. Hun hadde i 1993 utgitt boken «Denying the Holocaust. The growing Assult on Truth and Memory.» Her skriver hun om hvordan David Irving hevder at Hitler ikke visste om mordet på de europeiske jødene, og nå endatil benekter eksistensen av gasskamrene i Auschwitz.» Den britiske dommeren skrev en totalt knusende dom  hvor han karakteriserte Irving på følgende måte:

 

- Irving tapte på alle punkt og dommeren uttalte at «Irving

  ikke hadde noe renommè å miste.»

- Irving hadde «manipulert kildene i overenstemmelse 

   med  sitt høyreradikale program»

- Irving er «en rasist og en antisemitt.»

- han har «oversett og forvrengt materiale og opptrådt langt

  under standarden man bør forvente av en samvittighetsfull

  historiker.»

Simon Wiesenthalsenteret sier dommen er en «seier for historien over hatet.»

 

Dror Zeiergman - israelsk ambassadør sier: «Lærdommen for nye generasjoner - min generasjon - er at vi må fortsette kampen. Vi kan ikke gi opp mot folk som hever stemmen som Irving.»  Aft. 12.4.2000.

Newsweek 24.4.2000 har en helside på denne historiske dommen og skriver følgende om han med div. kilder:

- «en av de farligste talsmenn for Holocaust fornektelse.» Libstadt.

-  «Fra et meget tidlig stadium, har David Irving beundret tyskernes tredje rike og Hitler.»

- «Han spotter ikke bare Churchill og andre motstandere av Hitler, men også de desperate tyske patrioter som i juli 1944 forsøkte å drepe Hitler» Han omtales som en som uten grunnlag påstår og fordreier fakta - og er farlig fordi andre siterer han uten å sjekke bakgrunnen for det han skriver.

Denne mannen fornekter noe av de farligste og grusomste sannheter om menneskets handlinger i Europa: den syste-matiske og industrielle utryddelse av en hel etnisk gruppe, jødene. Gasskamrene var sentrale i denne ugjerning. Kommen-tarer sier at «Holocaustfornektelse er en trussel mot sivili-sasjonen i.o. med at den raserer de historiske fakta for vår selvforståelse.»

 

Mannen som knuste denne ondskap og ble kalt «den vestlige sivilisasjons redningsmann» var sir W. Churchill som ned-kjempet den med all «den kraft Gud kan gi oss» og blir selvsagt spottet av Irving og hans likesinnede. Denne Irving brukte altså Stern som sannhetsvitne.”

 

 

Klikk på bok bildet under og les forordet eller hele boken: