Hjemmet og Søndagsskolen

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no21.07.08

Aftenposten melder 19.07.08 at ”To gutter i 14-årsalderen ble pågrepet etter at de sammen med to jenter ranet en dame på over 90 år da hun var på vei hjem 25. juni. Hverken politiet, barnevernet eller kommunen greier å stoppe dem. Nå vil ordførerne stenge de gjengangerkriminelle barna inne med tvang. (…) Alt er prøvd. Alle tiltak satt inn. Samarbeid på tvers av alle nivåer og kommunegrenser. Politi. Skoler. Barnevernet. Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset i Telemark. Ingen ting stopper disse barna. Stadig rømmer de og blir borte i dager. Skaper frykt i et helt bysamfunn med, knivran, vold, trusler, bilstjeling og innbrudd, ruser seg og begår kriminalitet. De er norske ungdommer med store atferdsvansker. Med familier som ikke kan takle dem. Derfor havner de på akuttinstitusjon.”

Justisministeren representerer et parti som vil ha Jesus ut av skolen, Jesus ut av hjemmet, Jesus ut av Storting, Regjering og Domstoler og ut av Norges Grunnlov (bl.a. § 2) og så setter de inn Satan (Han kommer av seg selv når man ikke ønsker Jesus) som erstatter han som kun er ute etter å ”myrde, stjele og ødelegge”. Hvorfor har disse barna (”borderlinere”) omsorgspersoner rundt seg som er bort i mot handlingslammet og som nå river ned både land og folk?
Slike ungdommer kan det bli av alle mennesker som vokser opp, derfor har Gud bl.a. innstiftet familien med en mann og en kone slik at barna får en læringsbasis i hjemmet der de kan ha både kvinnelig og mannlige rollemodeller og lære seg selvrespekt og modne frem en sunn empati for sine medmennesker. Selvrespekt, empati og respekt for andres eiendeler mangler jo når en leser oppslaget i Aftenposten – og det er heller ikke sikkert at dagens skole har bidratt i riktig retning i disse tilfellene. Dagens skole har i seg flere dyptgripende antifamiliære trekk, i sitt pensum, som river ned det som en evnt. familie langsomt prøver å bygge opp i et mottakelig barnesinn.

Og så kan en til slutt spørre seg hvorfor Justisminister m.fl. mener at korporlig avstraffelse (les: makt bruk av far og mor under kontrollerte forhold med forutgående advarsler som er forstått og ikke bruk av vold) under gitte rammer som nevnt i parentesen skal være straffbart? Er det bedre at Politiet til syvende og sist må ta den jobben? Og hvorfor kan ikke disse vanskelige ungdommer ”dømmes” til uker (og evnt. år) med ”Søndagsskolepensum” og i kontakt med omsorgspersoner som er gode forbilder? Bryr man seg ikke?
Noen sier at kjærlighet gjør blind, men en kjærlighet slik vi finner den i Guds Ord åpner opp for fast og forutsigbar omsorg og det trenger alle barn! Norge trenger en kristen vekkelse som vil gjøre det godt for menneskene å bo her igjen!