Hebron

 

 

Intervju med Jørgen Høgetveit av Svein Willy Sandnes (August  2008)

 

1. Fra arabisk side vises det til at jødene i Hebron kaster søppel og at en del av gjerdet med piggtråd er satt opp for å forhindre jødene i å kaste

søppel. Tror du på denne versjonen - at jødene kaster søppel?

Dette taler imot en slik påstand: Arabisk samfunnsliv preges av mye søppel og larm i motsetning til jødenes. Dessuten kan ikke 800 jøder forsøple området til 160 000 arabere hvor jødene knapt slipper inn. For øvrig måtte norske vaktstyrker reddes fra aggressive muslimer av jødiske soldater til beskyttelse bak den utskjelte muren/gjerdet for få år siden!

 

2. Kan demokratiet utlevere Hebron der jødene var og bad ved fedrenes graver allerede for 2600 år før muslimene kom - i forbindelse med en

fredsslutning etter det amerikanske presidentvalget?

Guds utvalgte folk fikk dette land for å bringe Guds Ord til verden. Hebron er et sentralsted for dette folk og en vesentlig del av deres identitet. Et avkristnet Vesten kan nok finne på å overgi dette til araberne som de overlot serbernes Kosovo, men det vil være enda verre enn å overlate Nidarosdomen og Eidsvollsbyningen til muslimene evt. andre.

 

3. Det argumenteres med at forhandlingene om de jødiske innbyggerne i Hebron kan minne om München-forliket i 1938 - da Storbritannia og Frankrike bøyet seg for nazistenes krav om å godta en tysk annektering av Sudetenland i Tsjekkoslovakia. Forliket ble gjort i et forsøk på å hindre krig, og Storbritannias statsminister, Neville Chamberlain, kom tilbake til London og talte om «fred i vår tid», noe som ikke kunne vært lengre vekke fra sannheten. Kan det som nå skjer med Hebron ligne på det som den vestlige verden gjorde da de delte Tsjekkoslovakia i München i 1938?

Svik mot folk og deres grunnleggende verdier fører alltid til krig. W. Churchill sa etter Münchenforliket: ”Det blir aldri fred av å kaste smånasjonene til ulvene”. Og gi opp grunnleggende nasjonale arealer og verdier – spesielt på andres vegne og i særdeleshet på jødenes vegne – fører bare til krig.

 

4. Hva er dine argumenter for og mot en slik parallell?

Se svar nr. 3, men en kan gjerne tilføye av Gud skaper folkene i nasjoner. Ap.gj.17. Å bryte ned nasjoner for ny-babylonisering eller ren egennytte – bringer bare ufred og dom. Hebron til muslimene er dessuten en fullbyrdelse av Koranens og Vestens erstatningsteologi.