Guds Ord og infosjef i NLM Ottosens skapelsesdager

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no04.08.08 

 

I Dagen/ Velsignet Helg 2.8.08 har infosjef Ottosen (O) i NLM et innlegg som heter ”På seks dager”. Overskriften sikter selvsagt til Bibelens ord om at Gud skapte alt på seks dager. Han har lest en engelsk bok: ”In six days” - men han er aldeles ikke overbevist om at de har rett og vitenskapen feil. ”Likevel vil jeg nødig bruke harde ord om de kristne som setter Bibelens troverdighet høyt samtidig som de aksepterer evolusjonsteorien – i hvert fall mye av den. Noen av disse fortjener stor respekt.” Her kommer dette forunderlige ordet ”respekt” inn igjen som vi nylig har kommentert – og deretter begynner O med vanlige utleggelser av GAP-teorien. Som teolog innrømmer han at en del av stoffet blir ”for innfløkt”. Vel det skal vi unnskylde – selv om det er et godt ord som sier at det er klokt å ikke uttale seg før man skjønner saken. Det som imidlertid undrer mer er at O – på tross av at han ”synes det er vanskelig å lese Bibelen slik at den åpner for et eldgammelt univers” likevel fortsetter å lytte til bortforklaringene. Og det som virkelig forundrer er at en teolog overhode ikke går inn på hva SKRIFTEN sier fra Grunnteksten og begrepet ”YOM”. Dette gapet man lager i Skriften i 1. Mosebok 1 og som åpner for de mange merkelige evolusjonsteorier. 

Og stadig mer forundres man over at de store forkynnere og kirkefedre ikke nevnes med et ord. 

 

Undertegnede har som ikke-teolog – lagt vinn på nettopp å lytte til Ordet og fedrene (Hebreerbrevet 13) – selv om en med naturvitenskapelig utdannelse med stadig økende glede ser at alle ”er uten unnskyldning” (Romerbrevet 1) ut fra alle sider ved skaperverket. Bl.a. en så ”liten” ting som at menneskets ca 50 000 gener inneholder like mye kunnskap som 1 000 bøker a 500 sider med minste skrift. (A. E. Wilder-Smith) Hvor kom kunnskapen fra? Og kunnskapen spiller sammen i en så uhyre detaljrik kompleksitet for å skape og drifte livet – at det skal en mektig vantro til å fornekte Gud som skaper – og derfor er de altså ”uten unnskyldning” og blir overgitt! Og det er nettopp det evolusjonistene driver på med, ikke minst på UiO med sin Darwinday.

 

Mangel på skikkelig apologetisk oppgjør med disse kreftene fra ca 1870 – har gjort at vi befinner oss der vi er i Norden i dag - med nesten total mangel på skaperteologi og bortimot smadret relasjon Gud - mann - kvinne og barn og kanskje også rett forvaltning av naturen.

 

Tragisk blir det når en samler masse unge mennesker til UL (Ungdommens Landsmøte) og lar en evolusjonist være en av hovedtalerne. Heldigvis ser vi at ungdommen selv setter et kraftig fokus på vantroens lærdommer.

 

I AKF har vi - i samarbeid med andre krefter over Atlanteren - begynte kampen for å få ryddet ut vranglæren på dette fundamentale området. Og ungdommen kommer på seminarer og kjøper litteratur. De er godt skolert i andre språk og vi gir dem CD-er og adresser til utenlandske hjemmesider hvor de kan få hjelp.

 

Vi har også hatt gleden av å se at de har fått hjelp av det stoffet vi presenterer under (artikkel 1 og 2). Det er to fundamentale artikler, men det finnes mye annet stoff på www.Kommentar-Avisa.no. ( Se også her: http://kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/gudogdarwinlinker.htm )

God lesning og lykke til!

 

 

Artikkel 1:

Hva forteller Bibelen om Skapelsens dager – og hvor sentral er nettopp tiden?

( Kilde: http://kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/Skapelsesseminar_Hornnes-alt_stoff/Hva_forteller_Bibelen_om_Skapelsens_dager-,og_hvor_sentral_er_nettopp_tiden-18.03.2006.htm )

 

Artikkel 2:
"Yom" hos jødiske rabbinere

( Kilde: http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2004/Yom%20-%20dag%20av%2024%20t%20og%20jodene%2011.06.2004.htm )