Furuvednamatoden

 

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.10.2008

 

”Furuvednematoden er en karanteneskadegjører som dreper furutrær, og kan raskt ødelegge

store skogområder.”, står det å lese i et fagskrift fra Mattilsynet og Bioforsk som bl.a. nevner:

”Angrep av furuvednematode kan vise seg ved:

• Furutrær som dør raskt

• Nålene skifter fort farge fra grønt til rødt

• Døde nåler blir sittende lenge på treet”

Les mer her om nematoden som forstyrrer trærnes vanntransport.

 

En skal også legge til at det er flere vertsplanter for furuvednamatoden en furu: gran, edelgran,

lerk, sedertre og sypress er også vertsplanter!

 

Undertegnede fikk selv et teoretisk møte med denne nematoden omkring 2003 da jeg var på et jobbintervju hos Mattilsynet der et av oppdragene ville bli å lage et bedre regelverk for import av trevirke spesielt mht faren for import av furuvednematoden. Under intervjuet ble det sagt at Mattilsynet hadde gode hjelpemidler for å oppdage denne krabaten – de hadde luper og mikroskop. Hvilket jeg repliserte at å legge en tømmerstokk under et slikt instrument vel bød på visse praktiske problemer…jeg ble innstilt som nummer 5 til jobben.Vedkommende som fikk tilbud om jobben var sikkert godt kvalifisert. Men stilte kanskje ikke spørsmål om importnekt av tømmer med mer fra smittede land, med furuvednamatode, var relevant? Det ble kanskje heller ikke snakket så mye om de plantesunnhetssertifikatene som følger bl.a. trevirke til Norge er å stole på?

 

Det er vel mer en naivt å gå ut i fra at man har rimelig god kontroll på en nematode som er 1 millimeter lang og lever i treets bark. Både tømmer, bark og jord har vært importert og importeres (også fra land som Portugal med furuvednamatode) og spres utover Norge. Stikkprøvekontroller vet vi hva er verdt i denne sammenheng.

 

I følge NRK mener Norges Skogeierforbund at Mattilsynet ikke tar trusselen på alvor og frykter det kan få store konsekvenser for norsk eksport.
Som et eksempel melder NRK at Mattilsynet nevner at Stokke-firmaet Nordic Gardens importerte 14.000 liter pinjebark og 8000 kilo jord i perioden 2006-2008. ”Mattilsynet slo i sommer alarm og trakk den importerte barken fra markedet. Men i mellomtiden har barken blitt solgt til leverandører og videre til privatpersoner.”

Ved en nedsmitting av norske skoger ville det sannsynligvis bli lagt eksporthindringer i veien for norske tømmereiere. I 1999 merket Portugal hva denne nematoden kan utrette og nematoden tok med seg 9 millioner dekar furuved. Brannen i Froland sommeren 2008 tok ca 22 000 dekar.

 

Under mitt jobbintervju hos Mattilsynet fikk jeg et bestemt inntrykk av at det aldri var aktuelt å stoppe import av farlig trevirke fra land som var smittet med furuvednematode, man ville heller overvåke problemet med et noe strengere regelverk.

Det er vel da ikke vanskelig å forstå Norges Skogeierforbund som mener at ”Mattilsynet ikke tar trusselen på alvor og frykter det kan få store konsekvenser for norsk eksport.” Mattilsynet stoler bl.a. på plantesunnhetssertifikater utstedt uten for Norges grenser, men før hadde man en langt større norsk-kontroll av importvarer!

 

Hva vil den politisk ledelse oppnå ved å radere ut større områder med norske skog og legge store eksportrestriksjoner på landets skogbønder? Det begynner å bli litt for mange slike ”tilfeldigheter” i norsk regelverk som ”tilfeldigvis” går utover norske bønder for eksempel import av salmonellainfisert fòrbasis til husdyr, restriksjoner for småbåtfiskerer etc etc. Det heter så fint til tider at Mattilsynet driver ”risiko basert kontroll” og dermed tar man selvsagt ofte feil.

 

På hjemmesiden til Norges Skogeierforbund kan vi lese et oppslag datert 24.10.07:

”I Europa finnes furuvednematoden bare i Portugal. Redselen for å "importere" denne skadegjøreren har medført at de øvrige europeiske landene har innført restriksjoner på handel med trevirke fra Portugal.” Hva med Norge?

Den 13.08.08 på samme hjemmeside leser vi:Mattilsynet bekrefter i dag at de er varslet av svenske myndigheter om at de har funnet furuvednematoder i treemballasje fra Portugal. Skogeierforbundet tok på basis av opplysninger i svenske media dette opp i en henvendelse til Mattilsynet 8. august. Mattilsynet tar nå prøver for å utelukke at nematoden har kommet med emballasje også hit til landet.”

 

Når vil noen avsette slike byråkrater, embetsmenn og politikerer som ruinerer Norges råvarefundament – som er vår nasjons reelle økonomiske basis?

I disse finanskrise tider burde vårt nasjonale råvarefundament få høyeste prioritet og påpasning! Våre økonomiske reserver i utenlandske verdipapirer kan vise seg å forsvinne over natten. Skog, fisk og jord gjør normalt ikke det!