Fordommer, undertrykkelse og innvandrere etc. etc.

 

 

 
Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no12.09.08 

 

Slagordene hagler for tiden – ikke minst fra Oslogryta i forbindelse med opptrappinga til det tilstundende valget. Nå har man oppdaget at samtlige lister til Stortinget kan bli satt opp uten en eneste innvandrer. Og dette er ille fra de populistiske og moteriktige synspunktene om demokrati som etter deres syn er flertall uten tanke på Retten, etc. I Oslo skal det være 1 av 4 og i landet for øvrig 1 av 10 som er innvandrer. Og skal vi få et representativt Storting så må de med – heter det. Her synes kun ”kjøttvekta” å telle. At denne befolkningssammensetningen er kommet i stand med en høyst tvilsom innvandringspolitikk, nevnes ikke med et ord. Langt mindre at mange av disse våre nye landsmenn ikke kan skikkelig norsk og dermed selvsagt ikke kan orientere seg ordentlig i den løpende debatt – ei heller skaffe seg historisk bakgrunnsstoff om hva Norge er og skal være. Og enda mindre har man sans for de bibelske tanker om folk og nasjoner, som vi kan lese om i Ap. gj.  kp. 17, som sier at Gud gir de forskjellige folk tider og grenser for å søke Herren. Enda mindre kommer de fram med sine bakgrunnstanker – deres skjulte agenda – som de er så dyktige til å arbeide etter.

 

At ikke det norske folk vil være med på å la Stortinget overtas av folk fra andre nasjoner med andre religioner og kulturer – mens vi bare har denne lille steinrøysa langt mot nord – som vi etter hvert i løpet av ca 200 år har omgjort til et av verdens beste land å bo i – det kalles fordommer og undertrykkelse. Man gjør ikke forsøk en gang på å klargjøre og definere hva for eks. en fordom er: Det er en dom som er avsagt på forhånd og som bør hvile på solide kunnskaper og tanker om verdier man vil ivareta. Bl.a. en Rett som er langt overordnet tanker om at man skal få være med å bestemme - om man skjønner denne retten eller ikke. Denne retten for Norge finner vi i ”Bibel og Grunnlov”. Og presser man på for å undergrave denne vår velprøvede og velfungerende rett og rettspraksis – da er det nettopp det som er undertrykkelse. Og når dette skjer på basis av en ”skjult agenda” for å presse gjennom sin egen hedenske ideologi – da blir det både ille og livsens farlig for den norske fremtid.

 

Jeg har en stund nå arbeidet meg gjennom ”Kong Haralds Nei. Hvor langt er sekulariseringa kommet?” av tidligere kulturredaktør i Aftenposten, Finn Jor. På vaskeseddelen sier han følgende: ”På mer enn 100 års kamp har Det norske Arbeiderparti nådd sitt mål; Å gjøre Norge til et sekulært samfunn.” Det er en dyptgående analyse med god dokumentasjon om:
”- Hva har det betydd at Arbeiderpartiet fra begynnelsen av var et marxistisk parti? Var det derfor det ble mer radikalt og antikristelig enn sine søsterpartier

      ellers i Europa.

   - Kan kampen mot kirken i virkeligheten vært en kamp mot lekmannskristendommen?

 

Det er lekmannskristendommen med pietismen med røttene ned i Pontoppidan, H. N. Hauge og mange flere - som har vært den bærende kraft i norsk kristenliv og misjon – ikke kirken -bortsett fra når de fikk sin innsprøytning fra lekmannskristendommen ved Hauges arbeid og da de bygde MF. Kong Håkon ga også klart uttrykk for at lekfolket hadde betydd mest, ved audiensen som A. Vereide hadde hos han. Derfor har den egentlige kampen utspilt seg mellom disse to store folkebevegelsene: lekmannsbevegelsen og arbeiderbevegelsen, den siste med sin hedenske ideologi som begynte å få makt i Stortinget fra 1903. Og siden har de manipulert og forført seg fram til det vi ser i dag.

Nå allierer de seg med annet hedenskap for å vinne den endelige sier over Norges gamle arv som skapte denne vidunderlige nasjonen. (Hva Bibelen sier mer om innvandring kan du lese Esaias kp 2,6 – og konsekvensene kan du lese i kp. 3 og 4.) Det er rett som C. Fr. Wisløff sa engang. ”Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden.”  Da har man heller ikke problemer med manipulerende slagord å få stadig flere folk av andre folk og nasjoner, religioner og kulturer inn i landet. Slik undergraver man Ap.gj. 17 og den kristne nasjonale arv som bygde nasjonen: kristendom og norskdom, Bibel og Grunnlov bygde de med.