Få vil bli lærere

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no13.08.08 

 

Vårt Land forteller oss at ”søkere til lærerutdanningen har falt med 18 % på to år.” Mange trekker seg også etter påbegynt lærerutdanning. Så vidt en har fått med seg, vil en mangle rundt 7 000 lærere.

Medisinen for å bedre på forholdene skal være bedre lønn og øket status. Mon det er nok – kanskje ikke en gang hovedsaken?

 

Disse ungdommene som ikke vil bli lærere har selvsagt en god del livserfaring allerede – en erfaring det ikke nytter å snakke seg bort fra.

Mange har opprevne hjem og har sett en skole som presser på de en masse kunnskap som skaper mer av samme sorten. Konf. samlivslæra, likestilling og nå skal jo også homofilien inn som noe helt naturlig. 

Samtidig er det personlighetsdannende kristendomsfaget – omgjort til et religionsfag - hvor avgudene likestilles med den eneste, levende og sanne Gud. Hva tror man det gjør med skolene og den oppvoksende slekt?

 

De har opplevd skoler som er bortimot like hjelpeløse som hjemmene i å skape ro og orden slik at det er mulig å drive undervisning og sunn påvirkning. Lærerne mister mer og mer respekt som etter hvert munner ut i utskjelling og direkte korporlige angrep.

Mye tid går også med til å ta seg av barn og unge fra oppløste hjem – med dype sorgreaksjoner som slår ut i passivitet eller aggresjoner. Dette – og mer til – har selvsagt de fleste ungdommer fått med seg.

I tillegg kommer en rekke skoler – spesielt i Østlandsområdet – som er blitt så multietnisk – at det må være uhyre krevende å drive en noenlunde skikkelig undervisning – uten at en aller annen ikke får den progresjon vedkommende elev har krav på.

 

Resultatene fra norske skoler i internasjonale rapporter viser ofte begredelige resultater med hensyn til lese- og regnekunnskaper. Mange går ut av grunnskolen i dag uten å mestre noe så grunnleggende som å kunne lese og regne på en måte som kan bringe dem videre inn i kunnskapens verden. Her blir det vanskelig å følge den 12årige Jørgen Løvlands ord: ”Les og vex.” Han kunne det med minimal skolegang. Mange av oss andre lærte det med skole 3 dager i uka. Nå har de heldagsskole omtrent – og makter det ikke.

 

Her er det noe mer enn lønn og anseelse som må endres.

Dette er ikke et arbeidsmiljø og en livssituasjon for lærelysten ungdom – som også ønsker å kommunisere med barn og unge på en skikkelig og rolig måte og se resultater.