Ekteskapsloven

Intervju med Jørgen Høgetveit av Svein Willy Sandnes (August 2008)


1. Hvordan ser du på dagens ekteskapslov - som ble vedtatt for kort tid siden?
Loven er en katastrofe for de mest grunnleggende ordninger – den Gudskapte menighet og samfunn i vårt folk. Ekteskapet skapt i Paradiset – sammenlignes med Kristus (brudgommen) og bruden (menigheten) og Kongesønnens bryllupsammenstilles nå med sodomien og Sodomas synder.


2. Hvordan ser du på at den ikke kom til statsråd den aktuelle fredagen sammen med de andre lovene som var ferdigbehandlet?
Nå er loven sanksjonert av Kongen – så vidt jeg kan registrere. Utsettelsen kan tyde på at det var tumulter omkring saken. Hva - vet jeg ikke. Journalister burde grave etter det. Men Kongen hadde gitt et signal om hans forankring i Grl. § 4 om ”evangelisk-luthersk” som kunne antyde at han ville gripe inn.


3. Hvordan kan kristenfolket her i landet mobilisere slik at denne loven oppheves?
Først og fremst gjennom bønn og uredd forkynnelse – så folket igjen reiser seg mot dette på bibelsk grunn. Hvis ikke det blir gjort – tyder signaler på at man ikke lenger vil få sitere og kommentere Guds Ord om denne landsødeleggende synd.


4. Hvor sannsynlig er det at loven oppheves?
Det kommer ikke an på menneskelige vurderinger og taktikk til syvende og sist. At loven gikk gjennom kommer av et slumrende kristenfolk som ikke makter å være ”sannhetens støtte og grunnvoll” som driver de onde åndsmakter bort. Derfor er dette primært en åndelig sak – men som også må finne sin vei i bevisst politisk arbeid.

 


Lov om kunstig befruktning

Intervju med Jørgen Høgetveit av Svein Willy Sandnes (August 2008)

 

1. Det er nå innført en bestemmelse om at lesbiske par kan få tilført sædceller slik at de kan få barn. Hvordan ser du på dette prinsippet?

Det er jo klart Skaper-/naturstridig. Selv om de avskriver mann og far, er de helt avhengig av mannens sedcelle med de ca 50 000 dirigerende gener – som bestemmer om det skal bli gutt eller jente. Genene dirigerer videre hele oppbyggingen og funksjonen av menneskekroppen. Så dette er det rene sprøyt omkring avsetting av far. Verre er det at man avsetter den andre del ”av ett kjød” som de to skal være for hverandre, barna og det fundamentale opprøret mot Skaperen dette representerer. Det bærer dom i seg.

2. Hvordan ser du på at de som gjennomfører selve inngrepet - leger og sykepleiere - kan reservere seg. Kombinert med at fastleger som blir oppsøkt
av par for å få dette ordnet, ikke kan reservere seg?
Man overser totalt fastlegens rett til sam-vitsfrihet som er en av de mest grunnleggende menneskeretter, som man også gjorde det med fosterdrapsloven. Vet man - og har vett sammen med Gud – skal og må ingen tvinge sam-vitet til å føre den dømte til retter-stedet eller medvirke til sodomi.

 


3. Hvordan kan denne bestemmelsen om kunstig befruktning av lesbiske par oppheves?
Etter Rom 13, 3 skal ikke de styrende være til ”redsel for den gode gjerning”. Det vil være en god gjerning om flest mulig av helsepersonellet samlet seg og sa nei til videre undertrykkelse av deres samvit. Italienske leger begynner nå å si nei til medvirkning til fosterdrap – noe som bl.a. skyldes at de begynner å innse at nasjonen og kulturen – ja hele deres sivilisasjon trues med utslettelse - som sentralbanksjef Skånland skrev om i Aftenposten 2001 i artikkelen: ”De barna vi må savne.”


4. Hvor sannsynlig er det at loven oppheves?

Det vet alene Gud. Er vi kommet til det punkt at vi er satt på ”glatte steder” (Salme 73) som nasjon – går det mot undergangen for oss. De mange år med passivitet og tilbake-trekning fra Sannheten og flom av menneskeblod peker i den retning. Profetiene om Israel peker også mot at ”hedningenes tid” snart er til ende, men jeg ber og sukker til Gud at Norge må bli spart og være med til Jesus – Fredfyrsten - kommer igjen og lov utgår fra Jerusalem og rettferdige dommer blir avsagt.