Egypt blir dømt!


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.09.08  (Første gang publisert 04.05.02)


Den mektige staten Egypt med rundt 80 millioner innbygger (per 2007) langs en av verdens lengste elver skal en gang dømmes av Gud og folket spredes til utlendighet i 40 år. Så vidt jeg vet har ikke det skjedd i historisk tid, så det må høre fremtiden til. Egypt er det eldste av verdens store riker som omtales i Bibelen - og de har hatt stor betydning for Israel på mange måter. Ikke minst var de vuggen til Israel da det ble et stort folk fra ca 1762 f.Kr. og fire hundre år fremover. Her utførte Josef Guds store redningsaksjon med matlagring da antageligvis vannet fra Blå Nilen tørket inn, flommen og det fruktbare slammet fra Etiopias høyland uteble. Men de var også bærer av ånden og kulturen fra Babylon - Nimrods diktatoriske opprørsånd - deres trolldom og magi - som alle de senere riker ble besmittet av og som stadig truet jødene med sin påvirkning. Deres trollmenn var det Moses og Aron kom i konfrontasjon med og som fulgte dem i åndelig styrke nesten til ”døra”. De gjorde vann til blod, stokker ble til slanger osv., inntil Gud ga sine tjenere den makt som gjorde at de måtte innrømme at Israels Gud var den største og fridd sitt folk ved blodet på dørstolpene. Han som forherdet Faraos hjerte slik at han stikk i strid med all fornuft forfulgte jødene ut i underets åpnede Rødehav - og gikk under med hele sin hær.


Men de synes ikke å ha lært av historien eller latt seg advare av profetiene for fremtiden. For flere av profetene taler om tunge slag mot dette landet. Esaias sier i kp. 43 der det tales om de etiopiske jøders hjemkomst - noe som skjedde i 1975, 1984 og 1991 - da titusenvis av falashaene ble tatt hjem til Israel fra områdene rundt Blå Nilens kilder: Tanasjøen i Etiopia. I den sammenheng står det i v. 3: ”jeg gir Egypten til løsepenger for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted”. Men selv om jødene er kommet hjem, fortsetter egypterne å plage dem, det skal koste dem dyrt.


Går vi så til Esekiel 29,9-14 sies det at ”Egypt skal bli til en øde ørken, full av grusdynger, fra Migdol til Syene og like til Etiopias grense.” Ca 80 % av vannet i Nilen kommer fra Tanasjøen og tilstøtende elver til Blå-Nilen, renner inn i Hvit Nilen ved Kartum, går gjennom The Sudds og inn i Egypt. Mange ganger har Etiopia hatt planer om å skaffe seg kontroll over vannet. Sist de gjorde det sa deres farao - A. Nasser - at meg tilhører Nilen og det blir krig hvis dere rører vannet i den.


Det er to ting som fører til at landet dømmes i henhold til profetene. Det ene er - i flg. Esek. 29,6 at de er en ”rørestav mot Israels hus” og at de sier at ”Strømmen hører meg til, jeg har gjort den”.


I vår tid - da dette begynner å skje - er det all grunn til å holde øye med disse to signalene fra profetene, for ”vi skal skjønne det når det skjer”.  M.h.p. ”rørestaven for Israels hus” har Egypt som den sterkeste makt i Midt Østen flere ganger vært en sentralmakt i kampen mot Israel, inntil de ble så rundjult at de mistet både Sinaiørkenen og stormaktene måtte stoppe Israel fra å gå like til Kairo. Da fant de ut at det var best å prøve seg på diplomatiet og fredsavtaler som de holder så måtelig. Men under bordet organiserte de PLO - for som prof. Stave ved Arieh Center for Policy Research sa til avisen Dagen 13.04.02: ”Oslo er første fase for den totale krig mot Israel. Det er Egypt som står bak PLO. Når palestina-araberne får sin egen stat vil Egypt, Syria og Irak komme til Tel Aviv med sine armeer”. USA presset Egypt til å innrømme at de visste om våpentransporten på Katarina A. med 50 tonn raketter og sprengstoff fra Iran. De har latt PLO bruke sitt territorium i Sinai til å smugle våpen i underjordiske tunneler inn i Gaza i en årrekke. Og så er det sikkert en masse man ikke vet, men dette er noe man vet sikkert og nok til å kalle dem en ”rørestav mot Israels hus” - ikke minst de som er unnsluppet fra Etiopia. Og når Nasser altså har uttalt seg slik han gjorde om Guds skaperverk, at Nilen hører han til - så har han etter Skriften utfordret Skriften og profetene på det sterkeste - til å bestå profetprøven: at det skjer det som er sagt.


Ta også en kikk på hva Bibelen sier om Eufrat og Tigris i endetiden. Profetene talte om kampen omkring vannkildene i Midt-Østen - lenge før moderne strateger begynte å studere saken. Vil du vite mer om dette - kan du kontakte undertegnede vedr. et tre timers foredrag om ”Jesu Ord om endetiden, de historiske røtter for vår tid, og det som skal skje heretter.” som også har en fyldig litteraturliste til videre lesning.


Så kjenner vi altså hva Ordet fra Han som har all makt i himmel og på jord sier om saken - og holder øye med det til det skjer. Da løfter vi våre hoder - for det er nok et signal på Hans komme.