EU: økonomisk fellesskap en fiasko i krise

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no08.10.08

 

EEC eller nå EU, er et stadig større økonomisk fellesskap som sakte men sikkert blir utvidet til å omfatte en rekke av nasjonalstatens andre oppgaver for sine borgere. Og dette utvider seg videre til et globalt – for ikke å si et nytt babelsk fellesskap gjennom WTO og mangt annet. Det skal gi maks fortjeneste og sikkerhet og fellesskap. Menneskelig storhet, ære og makt – er som før det gamle målet.

I tillegg er EU det store fredsprosjekt som sikrer at ikke de gamle erkefiender – Tyskland og Frankrike skal gå til krig mot hverandre. Andre krigerske nasjoner trekkes inn i samme fellesskap og veves sammen til et nettverk som man mener vil være så tett og godt og økonomisk stort – at ingen vil være så gale at de ikke gjør alt de kan for å holde fred og samhold i orden. Dette tror man – uten å se til realitetene for eksempel i Norden. Det området som lå i ødeleggende kriger med hverandre til det ble kristnet gjennom store folkevekkelser. Da fikk det etter hvert navnet ”Det fredlige hjørne av Europa.” Det er ånd og hjerteliv i folket som avgjør krig – fred og samhold, ikke økonomi eller andre nasjonsødeleggende fellesskapsordninger.

Og ikke før møter man ei skikkelig krise – ikke en gang en krig – men nettopp en krise på det område som skulle sikre samhold og fellesskap – økonomi – så rakner hele butikken.

Nå rakner bankvesenet og det første EUs toppmøte makter er å si at hver nasjon må rydde opp selv og sikre sitt eget bankvesen.

Etter noen dager ser de at dette er svært truende for fellesskapet – men likevel makter de ikke i møte den 07.10.2008 å komme fram til en virkelig fellesløsning som sikrer økonomien og finansene over hele EU. Som nyhetene forteller oss, så vil ikke spanjoler redde finske banker og omvendt - selv om de har felles valuta og mye annet felles.

 

Så mye var fellesskapet verdt. Hvor mye dette fellesskapet er verdt i en forsvarssammenheng gjenstår å se. En vil tro at de største nasjonene i stedet for å forsvare smånasjonene – heller vil kaste seg over nasjonene bl.a. det forsvarsløse Norge - for å sikre tilgang på den energien de ikke selv har. Proteiner og fisk er også en fundamental vare de allerede forsyner seg grovt av på høyst forkastelig vis.

Det er som Skriften sier om det gjenreiste Romerriket – det er en kjempe sammensatt av jern og leir - med ånden fra det babelske riket – og vil rase sammen inntil den dagen Fredsfyrsten og Fredsriket tørner an mot det, og fjerner det fra jorderiket. Les profeten Daniel.

 

Nasjonalstaten er den Gudvillede og naturlige og tunge enhet som må og tar ansvaret for sine borgere. Det ser vi av Apostengjerningene17 og leser det også ut av historien til de største statsmenn Norge har fostret og som reiste staten til den frihet og velmakt vi i dag nyter godt av. Og nå ser vi det igjen når krisene ruller inn over nasjonene. Det er nasjonen som må stille opp – om de makter det etter alt det rotet EU har skapt. De tenkte kristelig de gamle - i motsetning til de nyhedenske tanker som nå dominerer statene.