Djupedal fortsetter som ”steinhogger”

 
 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no19.09.08  

 

Tidligere statsråd Djupedal er på farten igjen i Dagbladet 12. sep. s. 14 – for å redde endringen av den nye skoleloven. Særlig er han ute etter å berge den nye formålsparagrafen! Som de fleste vil huske fra da han tiltrådte som statsråd, ville han nekte de små å få synge ”Å du som metter liten fugl, -” og fortsatte med å skulle lage en ny skolelov som skulle hogges i stein og stå lenge. Han tok tydelig – som jeg bemerket i en artikkel – til å bli en liten lokal ”Moses”.

Nå er han som sagt på farten igjen i forbindelse med at Stortinget har en høring om den nye formålsparagrafen. Og Dagbladet siterer han slik: ”Det viktigste nå er å bli enige om en verdiparagraf for skolen, en som kan stå hogget i stein, for framtida, sier Djupedal.” Dessverre for han synes flere partier nå å ville stemme imot denne verdi- og kristendoms-raseringa.

Og de siterer han videre om hans Bostadutvalg som kom med forslag til ny formålsparagraf: ”Prosessen har nærmest vært et eventyr, med et bredt sammensett utvalg der både kristne, katolikker, muslimer og humanister jobbet helt uavhengig av departementet. Når disse menneskene har klart å bli enige, har vi som politikere ikke annet å gjøre enn si oss enige vi også, sier Djupedal.”

 

Djupedal fortsetter, etter min mening sin politiske glatte og manipulerende tale. Han synes å ha håndplukket medlemmene til denne merkelige blanding som altså skulle revidere en kristen formålsparagraf i en kristen stat med Grunnlovens § 2 i bunnen. Og siden disse folkene blir enige om en ”kameleon” av en lov, er det nærmest selvsagt fra denne SV-ers tankegang at de andre partiene demokratisk valgt, skal danse etter hans pipe! Utrolig!

 

Men det er forståelig i det avisen fortsetter å sitere han på: ”Målet har vært å lage en verdibasert formålsparagraf for skolen, uten å avgrense skolen til kristendommen.” Nettopp. Det var hensikten. Nå var han nesten i mål med ødeleggelsene som sosialismen har siktet mot i 100 år med sikte på en sekulær stat. Her trengs mange kjepper i hulene. Kan man bremse opp dette nå, og vi enda har litt tid før Gr.l.s endringene skal endelig vedtas, så er det enda håp. Men det skal meget bønn til og frimodig tale.