Diskriminerende stillingsannonse fra Solåsen leirsted?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no20.10.2008

 

”Diskriminerende stillingsannonse” skriver Eirik B. Monsen i Østlands-Posten 17.10.08 om en annonse fra Solåsen leirsted i Vestfold. Monsen skriver om den utlyste vaktmester stillingen at det i annonsen henvises til: ”at det forventes at søkeren bekjenner sin kristne tro.” Monsen viser videre til Diskrimineringsloven § 7 og også unntaket i § 7-2. Og Monsen mer en antyder at en slik annonse kan være lovstridig, men om den ikke er det (hvilket han da ikke vet) er den er i hvert fall uetisk hevder han.

En kan da spørre hvilket grunnlag for etikken Monsen baserer seg på? Den kristne, neppe? Den muslimske, ikke umulig? Eller har Monsen selv ikke et verdisyn som har et fundament han vurderer ut i fra? Har Monsen lest, bare, de 2 første §ene i Norges Grunnlov – Grunnloven som er rett av 1. rang og dermed overordnet annen rett og dermed også over diskrimineringsloven. Grunnloven § 2 lyder slik i 2 ledd: ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Altså er staten Norge konfesjonsbundet og i tillegg plikter kristne mennesker å oppdra sine barn kristelig – ikke kristne behøver det altså ikke – det kalles religionsfrihet. På Solåsen sendes barn som foreldrene ønsker kristen opplæring av helt i tråd med norsk og også internasjonal rett og også naturretten.

Jeg tror Monsen her burde ringe Solåsen å beklage sitt innlegg – for han har vist seg å verken skjønne hva etikken er basert på og han skjønner altså ikke hvilket lovverk Norge baserer seg på som rettsstat. Stortinget har allikevel vedtatt mange lover i Norge som klart strider mot vår Grunnlov – nå om dagen jobbes det bl.a. på spreng for å ødelegge vår kristne nasjonalstat i og med ønske om å fjerne innholdet i § 2. Kunne ikke den som er så misfornøyd med vår 1 000 årige kristne historie og hva den har gitt oss forlate landet? Eller i hvert fall holde seg hjemme 17. mai! Det må jo være helt uutholdelig å bo her??? Men et bedre alternativ for Monsen er å sette seg ned å ta frem et verdens kart og begynne å skrive ned nasjonenes utvikling og koble den mot hvilket ideologisk fundament de har! Begynn med Russland og Iran.

 

I boken ”Langsomt ble landet vårt eget” skriver prof. Sverre Steen ved Universitet i Oslo på side 51: Med full rett har innføringen av kristendommen vært kalt sedskiftet i Norden. I første omgang ble det nemlig ikke tale om personlig omvendelse, om ny gudsoppleving, men om nye former i samfunnslivet. Bloting ble forbudt; gudebilder ble forbudt, offerplasser ble forbudt, trolldomskunster ble forbudt. Det ble forbudt å sette ut uønskede spebarn for at de skulle omkomme. Trellehold skulle gradvis opphøre. Ingen mann måtte ha mer enn èn kone. Fastebudet ble pålagt, og det ble gitt strenge regler for hellighold av høytidsdager, osv. osv.”

Norge fikk kristenretten, mens andre nasjoner valgte andre ideologier som Eirik B. Monsen og havnet i stor nød. Fjern bare for eksempel maktfordelingsprinsippet så ser du hvor det ender – i Norge fjernet man det for over 100år siden og nå angripes altså Solåsen med et rettspositivistisk tankegods av gammelt totalitært merke. I for eksempel Russland ville en slik uttalelse mot landets forfatning neppe vært tålt – i Norge har man frihet – men den burde brukes under ansvar.