Det er løgn min venn! Dette er Sant!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 30.05.08

 

En provosert abort er kun fjerning av en slimklump ble det hevdet på 80, 90 og delvis 2000 tallet.

Bilder av fostre viser noe annet og mødre sliter psykisk i årevis etter en abort og noen kommer aldri over det.

Sannheten begynner nå å lekke til media. Det var altså ikke sant det Gro Harlem Brundtland med flere fortalte oss…

 

En skilsmisse skader ikke barn og voksne nevneverdig.

Men så bruker Aftenposten i mai 2008 flere sider på å viderebringe voksne som hadde skilte foreldre og de forteller om raseri, bitterhet og sorg i godt voksen alder. Og barna vet vi får store problemer under og etter en skilsmisse.

Det var altså ikke sant det flere fortalte oss…

 

Barn må gå i barnehage og deretter på skole fra de er 5 år forteller mange oss. Det er til beste for dem da også med flest mulig skoletimer!

Men så kommer det igjen informasjon som viser oss bl.a. at barn ikke har godt av en barnehage i hvert fall ikke før de er 3 år og da maks 20 timer per uke.

Altså er det ikke sant at barn har det godt i den voksenverden de er tvunget inn i, fordi far og mor ”realiserer” seg. Barna hører hjemmet til og det beste er at de vokser opp der når det er mulig og for mange i dag er det mulig, men de voksne vil ikke. Det fortelles også om at barn kan lære like mye ved hjemmeundervisning på 3 dager som andre barn bruker 5 dager på i den offentlige skolen.

 

Ja, vi elsker dette landet synger de, regjeringsmedlemmer, stortingsfolk med flere.

Så viser det seg at de samme sangerne driver og ødelegger Norges Grunnlov med lovforslag etter lovforslag.

Det var altså ikke sant det bl.a. Jens Stoltenberg, Trond Giske, Magnhild Meltveit Kleppa, Åslaug Haga og Kristin Halvorsen sang for oss…de elsket nok høyere 1. mai, da var også hjertet med i feiringen. Og de av dem som ikke aktivt feiret 1. mai fulgte 1. mais ideologi langt på vei.

 

Menneskerettene har et universelt opphav og da ikke religiøst.

Så setter vi oss ned og undersøker dette litt og finner ut at synet på mennesket, altså menneskesynet har sin rot ned i Skapelsen i 1. Mosebok. Ingen andre opphav har et genuint bærekraftig syn på mennesket fra unnfangelse til naturlig død. Gud er altså opphavet til menneskets menneskeverd!

 

Listen over kunne forlenges med side etter side. Og dokumentasjonen er tykk på at løgnen mange ser på som sannhet i dag er virkelig løgn. Mange opplever fruktene av løgnen, men de vil ikke innrømme eller bedre sagt ”bekjenne” hva deres Synd består i. De har kommet inn i en blindgate og styrer dypest sett ikke seg selv (deres tanke er ikke fri), men lar seg drifte av tidens vær og vind. Bibelen lærer oss at ”ikke en er rettferdig” ikke et eneste menneske er altså rettferdig med unntak av en og dermed står vi igjen med kun en rettferdig som har levet på denne jord og det er Jesus, den oppstandne. Jesus er Veien, Sannheten og Livet og Hans vilje og plan med oss finner du fra Bibelens 1. vers til Bibelens siste vers. Han skal styre en kristens liv i tanker, ord og gjerning.

 

Velger samfunnet en annen vei en den som er anvist av Jesus får vi alle merke følgende grunnet på løgnen!

 

Lykke til med å avsløre løgnen og peke på Sannheten!