Den avslørende sannheten

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.08.08

 

Sverre Ringsby svarer på mitt innlegg i Østlands-Posten 25.08.08 der jeg reagerte på at han og kona (Oddlaug – hun med postkortet fra Betlehem som Sigvart Dagsland laget sin ”mur-sang” ut av) øyensynelig blir brukt av NRK til forferdelig antisemittisme – jeg skrev bl.a. ”Jeg mistenker verken Oddlaug eller Sverre for bevist å gå Hamas og PLOs ærend – men resultatet blir det og på en svært infam måte.” Nå bekrefter dessverre Sverre Ringsby at de har et mer bevisst holdning til den desinformasjonen som spres via NRK – det er alvorlig for dem.

Skulle islamifiseringen av Betlehem være det eneste stedet på jord der islam behandlet kristne med silkehansker – jeg tror erfaringen tilsier at en slik påstand faller på sin egen urimelighet. En kan også spørre seg hvorfor arabere reiser og bosetter seg i Israel og får statsborgerskap hos dette murbyggende folket? Hvor naiv er det lov å være? Og ifølge David Bar-Illan, tidligere redaktør i Jerusalem Post, undertegnet Elias Freij (arabisk ordfører i Betlehem i en årrekke med prestebytansk bakgrunn) i 1967 et brev til de israelske myndighetene, med bønn om at Betlehem skulle bli innlemmet i Jerusalem som nettopp var blitt annektert inn i Israel. Israel ville ikke dette. (miff.no) Heller ikke denne informasjonen bygger opp under Ringsbys informasjon fra Betlehem!

 

Ringsby bruker en del begreper bl.a. ”erobret område” om Bethlehem. Det henspeiler på en jødisk erobringskrig – men sannheten er at det var en forsvarskrig der området ble annektert hvilket er noe helt annet og er i tråd med folkeretten. Han skriver også ”palestinere” og tenker nok da på at en palestiner hører hjemme i Palestina og at en jøde ikke er palestiner. En ”palestiner” er en araber (før snakket man om palestin-arabere og palestina-jøder – hvilket ikke var noen etniske begreper) og araberne kom til dette området omkring 630 etter Kristus (Kristus var jøde, selv om Arafat sa at Kristus var palestiner!) - jødefolket har en over 3000 år historie i landet. Landløftet er gitt jødene til Israel, men få nevner at araberne også har sitt landløfte der det står ”Ismael…og han skal bo østenfor alle sine brødre.” (1. Mosebok 16,11-12)

Jødene fikk sitt landløfte til Israel av Gud da Abram sto på fjellet Elon More ved Sikem (825 m.o.h., midt i kjernen av det noen kaller ”Nablus på Vestbredden”). Fra Elon More skuer vi ut over store deler av landområdene omtalt i bl.a. 1. Mosebok 12,1-7. Ringsby kan selvsagt være uenig med Gud – men det anbefales ikke. (se også ”Det palestinske folk” på www.Kommentar-Avisa.no)

Jeg skal legge til et sitat fra sjefen for PLOs militærdepartement og medlem av eksekutivrådet til PLO i 1977 Zuhair Mushin der han i et intervju med Amsterdam-avisen Trouw i mars 1977 uttalte følgende: ”I virkeligheten er det intet palestinsk folk. Kravet om en egen palestinsk identitet er reist bare av taktiske grunner. Etableringen av en palestinsk stat er et verktøy i kampen mot Israel, og for arabisk enhets skyld. Det er bare av politiske grunner vi snakker om en palestinsk identitet. Det er bare på grunn av arabernes nasjonale interesser mot sionismen.” (dokumentasjonen utover dette er dessverre på flere bind. Men kort nevnes: ”Landskapsnavnet ”Palestina”, som var det navnet romerne satte på Israels land etter jødenes nederlag i årene 70 og 135 e. Kr. Det ble gjort for å håne den slagne fiende. For ”Palestina” har sammenheng med folkenavnet ”pelishtim”, som var den hebraiske betegnelsen på ”filisterne”. Disse var et egeisk folkeslag som hadde slått seg ned i kystområdet av Israels land, og i lang tid var israelittenes verste fiender.” tidl. prost Stein Henriksen)

 

Ringsby henviser til sitt besøk i Yad Vashem (”Holocaust museet i Jerusalem”) der han ble både ”taus og innesluttet” over hva han fikk se av jødisk lidelse. Hvor blir denne ydmykheten av i hans innlegg og hans omsorg for jødene? Tvert om ønsker han jødene tilbake til de grensene Israels tidligere FN ambassadør Abba Eban, kalte for ”Auschwitz-grenser” – grensene fra 1967. Grenser som er svært vanskelige å forsvare og kanskje helt umulige i menneskelig forstand. Araberne har i dag 22 selvstendige land med et areal 800 x Israel.

 

Fravær av sannhet rammer i dag både arabere og jøder - også i Betlehem! Det er ikke korrekt å si, som Ringsbys skriver om sin kirke, at de driver et ”evangelisk arbeid…på begge sider av muren”, fordi evangeliet setter i frihet og dølger ikke sannheten om hans kirke da støtter hans syn. Den gode samtalen som Sverre Ringsby anbefaler, må selvsagt inneha sannheten som grunnlag ellers blir det villfarelse og uro ut av den og mer krig.

 

Jeg merker meg at en beklagelse til jødene ikke er innen rekkekvidde fra Ringsby, heller ikke kommenterer han de jøder i Trondheim som nå har bygget et gjerde i betong ved sin synagoge etter anbefaling fra norske myndigheter! Kåre Willoch, Jonas Gard Støre og Jostein Gaarder m.m.fl. sier også at jødene har rett til sikre grenser, men…

 

I profeten Sakarias 12, 1-3, leser vi: ”Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 3 Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.”