De åndelige søyler i Europa og Norge

 

Norges Kommentar Avis publiserer under en gammel artikkel som man med fordel bør lese igjen i dag. Det har skjedd svært mye i samfunnet bare siden denne publiseringen for 8 år siden. Avslutningsvis pekes det på veien til Salighet slik: ”Eneste veien ut av uføret er vekkelse og om-vendelse (snur om) - og for å gå helt tilbake til der en tok feil av veien - og begynne på den rette velprøvede vei til liv og salighet.”: 

 

Av Jørgen Høgetveit – april 2000

 

Det nedenforstående diktet ble skrevet i forbindelse med stormøter til støtte for rettssaken mot sogneperst Lyngmo i Kautokeino. Han var jo prest for den lestadianske menighet der. Det er skrevet på bakgrunn av at Den norske kirke (DNK) har revet ned dens grunnleggende bekjennelse som protestanter: "rettferdiggjørelseslæren".

Denne som ble skapte ut av Skriften på Luthers rop:" Hvor finner jeg en nådig Gud?" Da lød det: Rettferdiggjort ved tro alene, på nådene alene i Guds Ord alene!"  Han mottok "den tilregnede rettferdighet for Jesu skyld alene. Det som senere ble fundamentet i fremvoksteren av den nye vestlige sivilisasjon og deres lutherske hus - med bæresøyler av bibelsk ånd og lære.

 

Etter ca. 30 års forhandlinger med katolikkene ble denne diamant i DNK ødelagt. Det skjedde i deres "Felleserklæringen om rettferdiggjørelsen."

Senere kom "Leuenberg-konkordien" eller enighetserklæringen av 1999 - enighet med de reformerte gjennom sine upresise formuleringer om dåp og nattverd.

 

Og endelig "Poorvoerklæringen" med navnet etter den finske byen Poorvo hvor man fikk en endret nattverdtenkning og offertanken kom inn. Likeså ble forståelsen av bispe-embedet garantisten for enheten - stikk i strid med protestantisk tenkning om "det alminnelig prestedømme".  Med andre ord er de læremessige søyler i DNK revet.

 

I tillegg kommer KRL-faget i den norske grunnskole - som er en kraftig religionsblanding (synkretisme) og er mer et avkristningsfag enn en kristendomsundervisning.

Resultatene lar ikke vente på seg verken i menighetene eller samfunnet. Eneste veien ut av uføret er vekkelse og om-vendelse (snur om) - og for å gå helt tilbake til der en tok feil av veien - og begynne på den rette velprøvede vei til liv og salighet. 

(AKFs grunnleggende hefter om dette kan fås ved henvendelse til AKF/Krossen Media, Pb. 196, 4737 Evje – eller se www.afkf.net )

 

 

Lysene slukkes nå over Europa

 

Lysene slukkes nå over Europa,

ød`lagt til grunnen - rettferdighets verk.

Sprengt er nå freden - bygget av troen

murer av samhold som gjorde den sterk.

 

Bibelens budskap er plukket i stykker,

innbilsk, hovmodig av menneskemakt,

Barna får stener og døende giften,

borte er brødet og vintreets saft.

 

Vend da tilbake ò arme fortapte,

vend dog tilbake til Fredsfyrstens hus

det som Han skapte  - den evige bolig,

full av forsoning og lovsangens brus.

 

Kanskje skal lyset flamme her nordfra

himmelens nordlys i natten gir tro,

at det fra himlen -og kampen kan komme,

lys fra det høye som sjelen gir ro.

 

Koklebygda / april 2000

 Skrevet til stormøte i Alta

 til støtte for Lyngmo og Thorsen.