DagenMagazinet i strid med sitt gamle jeg

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.10.08

 

Allerede det nye navnet på avisen signaliserer et fellesskap mellom to uforenlige holdninger til Skriften. Dagen reklamerte tidligere med ”klar profil”. Det er tonet ned og blitt borte. Magazinet ble startet av ”Livets Ord” og Ekman, stifteren - dukker stadig oftere opp med sin vranglære. I Frispark for en tid tilbake uttalte han seg svært positivt til at protestanter og katolikker hadde blitt enige om ”rettferdiggjørelseslæren”. Denne avtale som er et brutalt angrep på diamanten (rettferdiggjort ved tro alene) i vår ”evangelisk-lutherske” tro.

The joint declaration som både Carl Fr. Wisløff talte sterkt imot på AKFs seminarer, og tidligere prost Stein Henriksen har skrevet grundig om i heftene:

“Går den norske kirke mot Rom?” og ”Leuenbergkonkordien” Begge heftene kan enda fås hos AKF/Krossen Media Pb.196, 4734 Evje eller akf-evje@online.no

Dagen hadde oppslag om at det var inngått ”ekteskap” mellom bedehuset ved Kleppa og karismatikken ved Ekman – noe ikke Kleppa syntes å befinne seg helt vel med ut fra det som var skrevet videre i samme stykket.

Og dette ser man greitt demonstrert i ”Velsigna Helg” 11. oktober d.å. hvor Kleppa har en grundig og stort sett god og velskreven leder om ”Tru, vantru og sunn tru”. Kun et spørsmålstegn ble plassert i lederen ved hans henvisning til vekkinger i Afrika og Asia for gode impulser.

 

Men så litt lenger ute i samme avis dukker en smilende Ulf Ekman opp med en andakt på en helside. Og enda tristere er det at en rekke kjente forkynnere og andre er blandet inn i denne ”økumeniske suppe”.

Man opplever noe av det samme som MF nå fester stort for i disse dager – og som vi kommer tilbake til i en annen artikkel. Saken er at man beveger seg fra SANNHET til FELLES-SKAP og sannheten nedprioriteres for fellesskap og husefreden.

Det store fellesskap for å samle krefter i enhet og et stort fellesskap av likt og ulikt – satset ikke profetene og apostlene på – heller ikke våre forfedre som bygde dette landet. Det gjorde heller ikke Jesus. Hans fotspor peker ikke i den retning i det hele tatt. De satset på SANNHET og tok ensomheten og lidelsen som måtte komme av det - og Gud lønnet dem rikelig.

Det er mange som sørger over at denne siste skanse i mediaverden er på vei bort fra det ”evangelisk-lutherske” fotfolk.