En sammenheng:

Catch the fire”, Stortingsopprør og skogbranner?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.06.08 


Nylig fikk jeg inn en e-mail som skrev følgende: ”Eg las i Jesaia kap. 9 i dag tidleg, og eg undra meg då eg las det, med tanke på det som no skjer både i Stortinget og det som skjer på Sørlandet. Det er vel Øivind Andersen som seier at ordet ”tilfeldighet” skulle ikkje finnast i ein kristen sitt vokabular. Jes 9:v.18 ”For ugudeligheten brenner som ild. Den fortærer torn og tistel, og den setter fyr på den tykkeste skogen, så den virvler høyt opp i røk. v. 19 Ved Herrens, hærskarenes Guds vrede er landet satt i brann. . .”  Mon ikkje det er Herren som talar, ” avslutter han.

Skogbrannen: Ja, man undres over den forferdelige skogbrann som truer hus og hjem, brent ned titals hytter og legger over 30 000 da skog svart og fremdeles synes ute av kontroll. Store deler av Agder ser røyken eller kjenner røyklukta og den når like til Vestfold og Nord Jylland. Statsrådene Storberget og Ris Johansen innfinner seg endelig i Froland og kaller på assistanse fra utlandet – for dette går ut over vår makt å stoppe sies det. De var vel for opptatt sentralt med rivning av fedrearven på Stortinget? Hvorfor våknet man ikkje i tide og fikk inn helikopter da de ble kalt på første dagen – før det kom ut av kontroll? Nå tegner det til å bli Norges største skogbrann gjennom tidene – en nasjonal katastrofe. FV. 13.juni har følgende over hele førstessiden: ”Ekstrem brannfare truer hele Agder” og på reportasjeplass skriver de: ”Bare kraftig regnvær kan stanse katastrofebrannen i Froland”. Ja, men været styrer Herren – mente man før og ba i kirkene om ”godt og tjenlig vær”.

Og man spør videre: Hvor er hyrdene som burde forstå de dypere sammenhenger for et folks velstand og livslykke og ulykke særlig i disse tider? I steden så driver de på med å trekke seg tilbake og tilpasse seg tidsånden – til katastrofene griner en i øynene. Der ligger et betydelig ansvar. Verre kan det bli – som en eldre prost sa til meg i denne anledning. Da kommer pest, sult og krig i tillegg til rovdyrene som vi allerede har. Bibelen taler slik og det gjorde også H.N. Hauge. Lite synes myndighetene å makte for å ta vare på folket.

Selv satt jeg denne morgen og las bl.a. Es. Kp. 43 m.fl. samme morgen og det minnet meg sterkt om den opplevelsen jeg fikk i Etiopia i 1974-75 da Etiopia fikk Guds Ord mot seg og jødene under stor trengsel – tørke, sult og naturkatastrofer - fikk reise hjem til Israel – alt etter Guds løfter.

Gud er historiens Herre og Han skriver historien inntil flere tusen år før den skjer – og forteller hva Hans vilje er og hva som tenner hans vrede og sender oss under dommen. Det sier Ordet – gjør ingen Han etter – selv om man har bestemt seg for ”at det er ingen Gud, det er all deres tanke.” Hører en ikkje på Hans Ord og utsendingar – så taler Han konkret og bokstavelig ut fra det Han har sagt, Han reiser skaperverket mot mennesket når det reiser seg mot Gud – sa biskop Skovgaard Petersen i Danmark. Så kan man bli så sint man greier, spotte og håne, men det blir som den berømmelige mauren på jernbaneskinnen mot toget – om man ikkje begynner å frykte Gud å be om Hans nåde i Kristus Jesus. Det er det eneste sted det finnes nåde hos Gud.

I USA har man forstått hva som skal til under den store flomkatastrofen i Iowa. Norge I dag skriver: ”Redningsmannskapet i Iowa søker hjelp fra høyere makter etter en flom-katastrofe, som er den største i delstatens historie. ” - - - Vi trenger Guds hjelp. For dere som aldri har bedt før, er det kanskje på tide å begynne. Vi trenger mye bønn, og folk må smøre seg med tålmodighet og forståelse, sier en amerikansk lensmann til FOX News. I den dypt religiøse delstaten har det blitt erklært unntakstilstand i 55 utav 99 distrikter. ”

Hvis man også i Norge ville prøve å forstå årsak og virkning og ta med seg den viktigste siden av virkeligheten: den åndelige, og be om hjelp fra oven – ville det være håp om hjelp og redning. Og så må man vende om fra både de ville veier kirke og forkynnelse befinner seg på, og fra det Skaperopprøret som Stortingets lovgivning vitner om. Jeg regner med at ” du i ditt hjerte før i din panne kjenne det sanne”! (Se under)

Når man raskt summerer opp det som har foregått i Norge over lang tid og som har kulminert de siste dager på Storting og i menigheter – synes det å være en bibelsk sammenheng mellom det som skjer i den åndelige verden, vår Lovgivende forsamling og brann-katastrofen som sterkt minner om den siterte e-mail, selv om ingen av oss nå kan si hvorfor det rammet akkurat her. Og når slike katastrofer rammer og man aner sammenhengen – er det all grunn til å be for folk og land, de som er rammet – og gjenta den gamle kirkebønn om ”godt og tjenlig vær”, noe vi altså har sluttet med i kirkene.

I kirken er det et vilt frafall og forfall, mange andre hyrder tier stille - i stedet for å tale som Guds Ord taler også til myndighetene. Og fra USA har man kalt hit en taler av verste merke fra karismatiske rekker: Rodny Howard Brown. En sørstatsbaptist har filmet og omtalt hans møter som demoni med nesten intet Guds Ord, men stor ståhei og falling og latterbrøl. Fenomenet er ikke ukjent fra Nordens store vekkelser hvor bl.a. Pavo i Finland kraftig feidde det ut av sine menigheter hvor det hadde sneket seg inn og truet med å ødelegge alt Guds verk. Nå er ”Catch the fire” som de sier – spredd i Norge – og det ser ut som det skjer mer en symbolsk at man ”fanger ilden”.  Her trengs syndenød på kne i Gudsfrykt og deretter frelsesfryd i Jesu navn – slike bønner hører Gud og griper inn. Hvorfor gjør man det ikke i Norge når man begynner å skjønne sammenhengen i Iowa?

I Oslo driver Stortinget på i flere dager og river vår gamle kristenarv som bygde denne nasjonen i det nittende århundre med store vekkelser og med kristne haugiansk forankrede politikere fra O.G.Ueland til Jørgen Løvland som virkelig frigjorde Norge i fred både fra fremmedstyre og preste- og embetsundertrykkelse. De hadde velsignelse over liv og virke midt i fattigdommen. Gi akt på fedrene og etterfølg deres tro sier Heb.13. Vi er langt borte både i menighet og samfunn. Både bibelhistorien og verdens-historien forteller oss at når et folk begynner med barneofringer (fosterdrapet) og homofilien og krenker Guds fundamentale skapervilje – synes det å bli satt en sluttstrek hos Gud for de folkene. Vi kunne nevne flere, men nevner fra azekerne og inkaene i Amerika med utbredt menneskeofring. Nå driver Stortinget og gjør folkesyndene til lover som Ny ekteskapslov. I tillegg river de ned kristendomsundervisningen for barna i skolene og skiller kirke og stat som gjør at man sanerer vesentlige deler av vårt frihetsbrev: Grunnloven. Det siste er selvsagt helt ulovlig i henhold til Gr.l. § 112. Mangt annet kunne vært nevnt – men ut fra Skriften er det klart at dette bærer dommen i seg for tid og evighet – om en ikke vender om og ber om Guds nåde i Jesus Kristus og Hans frelsesverk. ”Om disse tier – skal stenene rope”. Ingen stopper Guds budskap til folket.

La oss lese Skriften, gi akt på fedrenes gjenreisning av landet, etterfølge deres tro i menighet og samfunn - og be historiens Herren gripe inn og redde oss inn på velsignelsens og fredens vei igjen. ”Land, land, hør Herrens Ord”.