Besatte kjente Jesus

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no21.09.08 

 

I gjennom NTs skildring av Jesu liv – møter vi en rekke hendinger hvor Jesus kommer i konfrontasjoner med besatte. Og det som undrer en, er at deres onder ånder vet hvem Jesus er, mens de Skriftlærde, fariseerne som styrte både menighet og samfunn - ikke kjenner Han igjen ut fra Skriftene – på tross av all den myndige tale han førte – og alle de store tegn og under Han gjorde blant dem. De kunne nok Skriften – og mange av dem kunne den utenat – men bare noen få av dem skjønte såpass som Nikodemus og Gamaliel. Resten tenkte og handlet politisk og hadde tydeligvis ikke kontakt med Gud og Skriften slik at Jesus ble åpenbart for dem. De tenkte politisk og resonnerte seg fram til at Jesus var farlig for de selv og nasjonen som kunne bli knust av Romerriket. Da var det bedre at en mann ble drept enn at hele folket skulle gå under! Altså en håpløs og urettferdig tankegang – som de fullbyrdet.

Og så skjedde akkurat det de fryktet på grunn av deres onde snusfornuft. Jesus ble korsfestet, romerne rev Tempelet, knuste Jerusalem og sendte folket i alle himmelretninger. Endatil Emmausvandrerne skjønte det ikke før Jesus viste ut fra Moses og profetene hvem han var – da brant hjertene – men først ved brøds-brytelsen åpnet øynene seg. Og dette på tross av at de hadde opplevd at masse mennesker samlet seg om Jesus og han ”helbredet dem alle”, han vekte opp døde, mettet tusener med litt fisk og brød, osv. Men de onde ånder kjente Ham og fryktet Han. Det kan vi lese om bl.a. i Lukas 4, 34 hvor det står om et møte med en besatt: ”Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige”. Djevelen vet hvor farlig Guds Ord er og skjelver! Han vet at ”et Guds Ord kan han binde”!

 

Man undres om det er noe av det samme som foregår i vår tid.

Den ene etter den andre av hyrdene og politikere som skulle kjempe for fåreflokken, går inn i kampen mot hedenskapet som buldrer fram, uten å bruke Guds Ord, Guds fulle rustning. De setter sin lit til sine kunnskaper og argumentasjon – og lar ikke Gud fra Guds Ord stå ved deres side, kjempe foran dem og gi dem ryggdekning. Det er akkurat som de ikke tror på det de sier. Det virker som de ikke tror på Gud og Hans allvitenhet og allmakt – at ”et Guds Ord kan han binde”. Ikke en gang Jesus opptrådte slik. Overfor satan sa han: ”Bort fra meg satan. Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe og Han alene skal du tjene.” Han den allmektige var avhengig av og måtte bruke Ordet.

 

Nå står endog kristne fram på Stortingets talerstol med ryggen mot det store bildet av grunnlovsfedrene som ga oss § 2 og bekjennelsen til ”evangelisk luthersk” basis for lovgivning og liv i nasjonen, og er tause om denne virkelighet. Man må ikke forundre seg over at man taper overfor de åndsmakter man møter der – når man møter opp bare med sin egen ”formørkede forstand” etc. Og man kryper ytterligere i ly når ei Bekkemellom freser ut at hun vil ha seg frabedt å høre noe fra Bibelen – selv om det – så vidt jeg vet – ikke en gang er nevnt! Men hun aner Guds Ordet bak i kulissene – i allefall har hun det bak sin rygg i bildet av fedrene.

 

Skal vi vinne i denne forferdelig kamp som nå raser om Norge, pietismen og lekmannskristendommen - og det norske folks fremtid – om Gud gir den – må Guds Ord fram i striden igjen med full bibeltroskap fra 1. Moseboks 1. vers til siste vers i Johannes Åpenbaring som advarer på det sterkeste om å legge noe til eller trekke noe fra Guds Ord. Og i 1. Mosebok må vi i sannhet tro at Han er slik Han presenterer seg og vi bekjenner: ”Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelen og Jordens skaper.” slik som Han har fortalt oss det – og ikke slik darwinismen eller annen forkvaklet vitenskap forteller oss det. Bibel og Grunnlov må være våre øyenstener som O. G. Ueland sa det i begynnelsen av gjenreisningen av Norge etter 1800.

 

 

Tillegg:

 

Se på Jesus

 

Se på Jesus - arme stakkar

når den onde raser vill

Skremmer deg ved natt og morgen

og vil aldri være still

 

Se på Ham som tok ditt skyldbrev

naglet det til sonings tre

Der rettferdighet ble kjøpt deg

og med Gud Han skapte fred.

 

Så kan satan rase fortsatt

trekke fram din synd og skam

Men han kan ei makte seire

mot Guds eget offerlam.

 

Han er din med evig seier

gå frimodig i Hans navn

Kjemp den strid som er umulig

seier gir Han til vårt gavn.

 

Herrens stridsmenn små og svake

går i tro på allmakts Gud

Han går foran, slutter toget

smykker oss i seiersskrud.

 

Av Jørgen Høgetveit