Avisen DagenMagazinet

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.07.08

 

Den siste dagsavisen Norge hadde som frembar Guds Ord på en god og riktig måte har blitt et problem for Guds Ord og kristenfolket. Likt og ulikt blandes i sammen både på kommentarplass, men også på reportasjeplass. Det være seg dekning av Harry Potter, herlighets”teologer” og ”teologi”, Grunnlovens rettsbasis § 2 og den katolske kirkes lære.

 

Sist sak nå er dekningen av de såkalte vekkelsene i Lakeland med Todd Bentley, Florida.

Lakeland saken har Dagen dekket en god del på reportasjeplass og en kan undre seg over følgende:

- utstyr til artiklene deres viser hva Dagen prioriterer

- det er lite plass til stoff som virkelig er oppbyggelig, som kan hjelpe i striden og styrke oss i kampen

- mange leserinnlegg har opplevd den rene sensur i avishuset Dagen, hvilket ikke var en realitet under for eksempel Arthur Berg som redaktør

 

Dagen omtaler Lakeland som ”kristenliv”, men kristenliv er det ikke – hvilket Jan Bygstad dokumenterer svært godt i Dagen 08.07.08 der Bentley har sparket en gammel dame i ansiktet og slått ned en koreansk pastor og alt i Herrens navn. Og Øystein Bliksås underbygger samme sak i Dagen 16.07.08, der han samtidig sier at Dagens linje burde bekymre eiere som NLM og IMF.

Eier NLM og IMF medier som bekjemper den sanne lære kan man spørre seg? Hvorfor får ikke leserne innblikk i en en eller tospalter med kraftig markering av hva Lakeland lærer og en kommentar som sa hvorfor dette var farlig galt.

Det går mye folk på sirkus også - men derfor skriver man ikke om sirkus til stadighet.

 

Det er rene hedenskapet som Dagen nå profilerer ut til sine lesere! Dekningen av Ekman, Rodney Howard-Browne, Lakeland m.fl. dokumenterer dette.

 

I den beste menings tolkning kan vi si at Dagen på lederplass nå driver og tåkelegger sin dekning av Lakeland og prøver å komme ned med bena på jordet – om de etter endt landing da vil se ned på jorda eller være vendt mot Himmelen vet vi ikke per dags dato. Det kan være for sent med et linjeskifte i denne avisen, en del tyder på det? Men da er det viktig å advare folk mot slik vranglære så man kan gå klar en slik forvirring og velge det som bygger opp.

 

”Når vekkinga stilna, og folket det fôr,

Og få er her att som vil høyra Guds Ord,

Når sysken kan sovna, og verda ho ler,

Kor kan eg åleine stå vakande her?

 

høyrer i stormen eg Frelsarens ord,

Det var som han sov, men han er då om bord.

Skal båten min søkkja, må han følgja med,

Men aldri skal Jesus og eg søkkja ned.”

 

Sangboka 481, v. 3 og 5.