Aftenposten forbereder pogromer
 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, www.Kommentar-Avisa.no09.11.2008

 

Denne overskriften kommer til oss på e-post i kveld og den har sin bakgrunn i Aftenpostens oppslag om en seksårig arabisk gutt i Hebron som angivelig skal blitt grovt mishandlet av jøder.

Så vidt en selv har lest i media om saken følger det med oppslaget lite og ingen dokumentasjon – det man blir til del er bl.a. overskriften ”Jødiske bosettere banket opp seksåring i Hebron” og oppslaget i Aftenposten avsluttes med ”Vestbredden har vært okkupert av Israel siden 1967.” Den siste opplysningen er dokumenterbar gal og det vet redaksjonen i Aftenposten og dermed er det svært naturlig og også sette spørsmålstegn med resten av oppslaget før alle fakta er på bordet. Aftenposten har en lite god historie når det gjelder deres ”informasjon” om terrorismen mot jødene – og en kan spørre seg, med bakgrunn i deres egne oppslag – hvem de mest av alt er enige i ”de jøderent tenkende” eller de som ser på Israel som jødenes land (der araberverdenen har ca 600 x landarealet av hva jøden har)?
(Når det gjelder Krystallnatten (natt til 10. november) har SMA (se info under) en interessant vinkling, de ønsker ikke å delta i en markering om markeringen løsrives fra jødenes situasjon og fremtid i dag -  og det kan en holde med dem i!)

Under gjengir vi informasjonen fra Senter mot antisemittisme (SMA) i anledning Aftenpostens oppslag:

”Senter mot Antisemitisme (SMA) er rystet over at ved innledningen til minnedagen for krystallnatten, kom NTB og Aftenposten med en enda en falsk anklage om at jøder fra Hebron har angrepet og skadet en arabisk gutt på 6 år ( www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2759513.ece). Historien er den foreløpig siste av mange anklager, som senere viste seg å være ondsinnete løgner.  Slike usanne og forvrengte historier har alltid vært sikre kjennetegn på at man vil oppvigle til pogromer mot jødene.  De avfyres som tidsinnstilte bomber i forbindelse med jødiske høytider og minnedager.  Aftenposten har tradisjon for å være påpasselig med det.
 
Den angivelige arabiske guttens historie fikk som vanlig sjenerøs spalteplass, inkludert et halvsides bilde. Denne udokumenterte påstanden om at jøder fra Hebron skadet en arabisk gutt på jødenes helligdag, Shabbat, er fremsatt på en måte som anklager hele det jødiske samfunn i Hebron som overgripere mot barn.
 
Et slikt oppslag avslører også redaksjonens diskriminerende holdning. Når jøder, ikke minst i Hebron, blir med hensyn myrdet av arabere, blir de hverken nevnt eller avbildet i den avisen. Anklager om jøder som dreper barn har sin opprinnelse i Europas middelalderske antisemittisme.  NTB og Aftenposten, med sine jøde-fiendtlige medarbeidere, ville aldri ha funnet på å anklage muslimer generelt for å angripe jødiske barn, eller for terrorisme, som muslimer ofte utfører. Samtidig har NTB og Aftenposten ingen betenkeligheter med å anklage hele det jødiske samfunnet i den eldgamle jødisk byen Hebron, for angrep på et barn, endog uten å kunne dokumentere at det har skjedd.
 
SMA ser alvorlig på slike reportasjer som presenterer jøder som generelt ondsinnete og umenneskelige. Erfaring viser at demonisering av jødene i Hebron fører til at jøder i Israel og jøder i resten av verden betraktes som onde. Slik demonisering bidrar til økt jødehat i Norge, som bl.a. viser seg i meldinger slik SMA fikk på telefon siste fredag (7.11.2008): «Jødene er et problem».
 
Talsmannen for det jødiske samfunnet i Hebron, Noam Arnon, ba i dag, den 9.11.2008, SMA om å formidle følgende budskap til det norske folket:
«Vi jøder har dessverre en 2000 års erfaring med å bli anklaget for barnemord. Det er hårreisende å anklage oss for å angripe barn, ikke minst på vår hellige dag, Shabbat.
 
Vi har anmodet politiet om å finne ut om dette virkelig har funnet sted, eller om det er en av de mange falske anklager som arabere sammen med sine støttespillere pleier å drive med. Om det finnes noen, måtte det være en araber eller en jøde som har skadet et barn, krever vi fra politiet og rettsvesenet om at vedkommende blir straffet etter lovens bestemmelser.
 
Vi er rystet over at gang på gang er vi alle Hebrons jøder kollektivt anklaget for barnedrap slik våre forfedre ble kollektivt anklaget for Jesu mord og drap av kristne barn hver påske.  I 1929 ble Hebrons jøder drept av araberne på en Shabbat. Angriperne var godt klar over at dette er en helligdag, og at jødene derfor ikke kom til å bruke våpen for å forsvare seg. Vi kom tilbake til vår fedrenes by til de husene som våre forfedre bodde i helt fra Abraham satte sine fotspor der, og frem til 1929.
 
Vår hensikt er å leve i fred med våre naboer, men vi kommer aldri å gi fra oss retten til å bo vår eldgamle jødiske by.»
 
Slike falske anklager om jøder som skader barn, slik Aftenposten underholder sine lesere med, har blitt spredt og kommer til å bli spredt også i fremtiden. Noen av dem har sitt opphav i arabisk propaganda (f.eks. historien om Muhammed al Dura) og andre er oppspunnet av frafalne jøder på den korrupte israelske venstresiden, som ikke nøler med å bruke alle midler til å holde på makten og pengene. Disse ultrasekulære jøder anser bibeltro jøder, og særlig de sionistiske jødene i Judea og Samaria, som politiske og etniske rivaler. Beskrivelsene av jødene som illegale bosettere og voldsmenn er sterkt politisk motivert, og har som mål å delegitimere dem, for at folket og verden ellers skal kunne akseptere en etnisk rensing av Judea og Samaria, slik de samme folkene utførte i Gaza.
 
Etnisk rensing ble definert av juristen Drazen Pewtrovic, en ekspert på folkerett ved universitetet i Sarajevo. Bakgrunnen var borgerkrigen i Jugoslavia, der vi opplevde deportasjon av etniske grupper. Pewtrovic fastslo at «Etnisk rensing betyr utkastelse med makt fra sitt land og sine hjem av innbyggere som tilhører en etnisk gruppe, og overdragelse av det rensede territorium til en annen etnisk gruppe». Pewtrovic’ definisjon var noe av grunnlaget som ble brukt av Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag da Slobodan Milosevic ble stilt for retten, og som karakteriserte hans handlinger som ”en forbrytelse mot menneskeheten begått av forbrytere”.
 
Vi må vokte oss mot den type antisemittisk propaganda som fremdeles kommer fra NTB og Aftenposten, og ikke la oss lede til pogromer, hat og overgrep mot uskyldige mennesker.

Med vennlig hilsen,
Senter mot antisemittisme (SMA)
Erez Uriely, leder”