- den setter fyr på den tykkeste skogen, så den virvler høyt opp i røyk

 

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa – 14.06.08

 

En kan undre seg over klimaet for tiden. I store deler av Sør Norge har det nå i praksis vært svært lite nedbør siste 40 dager. Jordbruket har problemer, med spiring og tørke og skogbruket må nå innstille drifter pga brannfaren. Norges største skogbrann er et faktum i Froland og røyken har nådd til Nord Jylland, samt et titalls mil over norsk territorium.

 

Vi har hatt en god naturforvaltning i Norge over mange generasjoner, men nå viker vi av fra Guds veier og vilje og mye begynner å bli i ulage og vi steller oss ille bl.a. med ”Ny ekteskapslov” og ønsker å radere ut Grunnlovens § 2 der Gud er Norges rettsgarantist og dermed fundament etc.

 

Et land som har hatt et eventyrlig løft i sitt land med skog- og jordbruk er Israel:

I Esekiel 34, 25-31 står det om hvordan Gud vil velsigne jødene i sitt hjemland:

”Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde ville dyr av landet, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Og jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse; jeg vil sende regn i rette tid; velsignelses regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land, og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av deres hånd som holdt dem i trældom. Og de skal ikke mere være et rov for folkene, og jordens ville dyr skal ikke fortære dem; de skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. Og jeg vil la en plantning vokse op for dem, som skal bli dem til navnkundighet (red. anm.: blir kjent for dette!), og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån.

 

”Jeg vil sende regn i rette tid”, står det. Har vi hatt det i Norge de siste 5-10 årene?

 

Esaias 9, 18-19 kan gi oss tanker til ettertanke og bønn i disse dager:

”For ugudeligheten brenner som ild; den fortærer torn og tistel, og den tenner den tetteste skog, så den hvirvler høyt opp i røyk. Ved Herrens, hærskarenes Guds vrede er landet satt i brann, og folket blir til føde for ilden; ingen sparer sin bror.”

 

Mon ikke det er Herren som taler til oss nordmenn i disse dager når ulov på ulov passerer Stortinget?

 

For jødenes del skal det bli slik i endens tid at ”I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med dere; for vi har hørt at Gud er med dere.” (Sakarias 8, 23)

Norge hører med til hedningefolkene – la oss skue hen til Herren og Hans utvalgte folk før vi går under.

 

FN har oppdaget at det er matkrise i verden og de har nå rost Israel for deres jordbruk. President Srgjan Kerim i FNs generalforsamling roste Israel jordbruksteknologi i kampen mot matvarekrisen der jødene har utviklet teknologi som har økt deres avkastning 27 ganger. Uttalelsen i FN falt under et møte i Det økonomiske og sosiale råd om den globale matvarekrisen den 20.05.08.

Ser vi begynnelsen til ”I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald”?