- Litteraturfestivalen må stryke holocaustfornekteren

 

 

Intervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes i Norge IDag02.10.08

- Det er helt absurd at holocaustfornekteren David Irving skal tale under Litteraturfestivalen på Lillehammer. Av hensyn til de seks millionene jøder som ble utryddet under 2. verdenskrig, og andre som ble drept og mishandlet - må ledelsen for denne festivalen omgående endre programmet og fjerne Irving som taler. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.

 

Til tross for klare dokumentasjoner på at jødeutryddelsen fant sted under 2. verdenskrig, har David Irving gjennom svært lang tid fornektet dette. Irving kommer til Litteraturfestivalen på Lillehammer nå i høst, og skal forelese omkring teamet ”Sannhet”.

 

Jørgen Høgetveit har fulgt Irving gjennom blant annet Sternstriden på 1980-tallet. Han er ikke overrasket over at denne holocaustfornekteren på nytt er kommet på banen. Det Høgetveit ikke forstår, er hvordan ledelsen for Litteraturfestivalen på Lillehammer kan invitere han.

 

Stern-striden

- Hva var Stern-striden?

 

- Stern-striden var noe som raste over Norge i midten av 1980-årene, da en tysklærer brukte bladet Stern i tyskundervisningen. Formannen og nestformannen i skolestyret ble stilt for retten da flere ønsket å få bladet vekk fra skolens undervisning. I den sammenheng dukket også Irving opp som historisk ekspert, sier Høgetveit og fortsetter:

 

- Irving var en aktiv historiker da bladet Stern utgav Hitlers falske dagbøker - og godkjente dem som ekte. Europas største uketidsskrift på 1,7 millioner i opplag trykte den første av «dagbøkene» som viste seg å være falske. Man undret seg knapt, når en visste hvilken redaksjon Stern hadde. Blant annet sjefredaktør Henry Nanen, som under krigen var en konform nazist, i følge sjefredaktør Arthur Berg.

 

Heidemann som var den drivende journalistiske kraft i saken «samlet på alt av gammelt nazigjenstander» - ja dyrket det. Sjefredaktøren måtte gå av på grunn av verdens største mediaskandale – og antakelig flere redaktører med han. Heidemann ble dømt til fire års fengsel av tysk forfatningsdomstol.

 

Dette var kvalitetstidsskrift og vokter av tysk demokrati, hevdet man i Fædrelandsvennens spalter. Lektorlaget (nå Undervisningsforbundet), Lærerlaget med flere forsvarte bruken. Her er dokumentasjon vel tatt vare på.

 

Høgetveit viser til at en større doktoravhandling viste at Stern var noe helt annet og totalitært i sitt vesen - og med stoff og bilder som oste av menneskeforakt, pornografi og annet. Flere kvinneorganisasjoner har drevet underskriftskampanjer mot Stern. - Det er derfor paradoksalt og forferdelig at «sannhetsvitnet» om Hitlers falske dagbøker er innbudt til Norge for å holde foredrag om «Sannhet.

 

TV2 kjørte fire kvelder TV-programmer som viste hvilken galskap dette var. Dypest sett hadde Der Spigel rett når de tegnet den onde selv dukkende opp av gulvet i Sterns redaksjon med «Hitlers dagbøker» i neven. Jeg skjønner godt at jødiske organisasjoner reagerer kraftig, sier Høgetveit.

 

Irving

 

- Ja, hva med David Irving som nå skal holde foredrag på Litteraturfestivalen på Lillehammer?

 

- Denne britiske historikeren var en av Sterns fremste sannhetsvitner i dagboksaken. Etter hva jeg har lest har han vist seg å være en nazisympatisør og antisemitt av rang, men allerede under Sternstriden dukket han opp som en sentral historiker for å bekrefte at man hadde funnet Hitlers dagbøker, sier Høgetveit og fortsetter:

 

- Der Spiegel nr. 19/-83 skriver om han, og i boken «Selling Hitler» av Robert Harris, (New York, Pantheon Books 1986) finnes mange interessante opplysninger om Irving i relasjon til Hitlers dagbøker.

 

Innledningsvis forteller de at bare i indeksen er det tre tommer listet på Irving. Her fortelles det inngående om hvordan D. Irving først var tvilende - men så bekreftet dagbøkenes ekthet. Da falskneriet var oppdaget - dikterte han en pressemelding om at han først hadde ment at dagbøkene var falske. «Ja, sa en reporter fra The Times - og den siste person til å erklære dem ekte.»

 

«NBC sendte et tv-team for å intervjue han etter en tale til en forsamling av høyreekstremister nær byen Neuss. Der møtte de personer med uniformer og ordensmerker av Vikinger Jugend (en fanatisk sekt av unge neo-Nazis)»(Ibid.359).

 

- Her skildres videre Irving som den mest kontroversielle Hitlerhistorikeren helt tilbake til 1977. Hans mål var «å gjenfortelle historien om krigen så langt som mulig sett gjennom Hitlers øyne,-». Han skulle gi Hitler et menneskelig ansikt og ikke en demons.

 

Injuriesak

 

- Hva med dommen mot Irving?

 

- Irving fortsatte kampen for sine synspunkter og sympatier og i år 2000 - fikk han en knusende dom mot seg i britiske rettsvesen i en injuriesak - som han reiste mot den amerikanske historikeren og professor Deborah Lipstads som hadde omtalt han nettopp som det tidligere nevnte. Hun hadde i 1993 utgitt boken «Denying the Holocaust. The growing Assult on Truth and Memory.»

 

Her skriver hun om hvordan David Irving hevder at Hitler ikke visste om mordet på de europeiske jødene, og nå endatil benekter eksistensen av gasskamrene i Auschwitz.» Den britiske dommeren skrev en totalt knusende dom hvor han karakteriserte Irving på følgende måte:

 

- Irving tapte på alle punkt og dommeren uttalte at «Irving ikke hadde noe renome å miste.»

 

Videre uttalte dommeren at Irving hadde «manipulert kildene i overensstemmelse med sitt høyreradikale program». Irving er «en rasist og en antisemitt.» «Han har oversett og forvrengt materiale og opptrådt langt under standarden man bør forvente av en samvittighetsfull historiker.»

 

- Hvordan var reaksjonene på dommen i media?

 

- Simon Wiesenthalsenteret sier dommen er en «seier for historien over hatet», sier Høgetveit og fortsetter:

 

- Newsweek hadde 24.4.2000 en helside på denne historiske dommen og skriver følgende om han med diverse kilder: «En av de farligste talsmenn for Holocaust fornektelse.» Libstadt. «Fra et meget tidlig stadium, har David Irving beundret tyskernes tredje rike og Hitler.»

 

- «Han spotter ikke bare Churchill og andre motstandere av Hitler, men også de desperate tyske patrioter som i juli 1944 forsøkte å drepe Hitler». «Han omtales som en som uten grunnlag påstår og fordreier fakta - og er farlig fordi andre siterer han uten å sjekke bakgrunnen for det han skriver».

 

Denne mannen fornekter noe av de farligste og grusomste sannheter om menneskets handlinger i Europa: den systematiske og industrielle utryddelse av en hel etnisk gruppe, jødene. Gasskamrene var sentrale i denne ugjerning. Kommentarer sier at «Holocaustfornektelse er en trussel mot sivilisasjonen i og med at den raserer de historiske fakta for vår selvforståelse», sier Høgetveit.

 

Handling

 

Hva bør nå ledelsen for Litteraturfestivalen på Lillehammer gjøre?

 

- Jeg mener at den ikke har noe annet å gjøre enn å droppe denne talen til Irving. En tale som dette har ikke noe å gjøre verken på denne festivalen eller andre steder, sier Jørgen Høgetveit. Han anbefaler interesserte i å kjøpe Sternboken, og lese hvordan boken på en grundig måte avslører åndskreftene og mediamakten til Stern.

 

Tillegg:
Les også annet stoff om David Irving på www.Kommentar-Avisa.no