Valla-konflikten: slutten på sosialismens feminisme?

 

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no19.01.07

 

Bibelen har en rekke utsagn om hvor farlig og forkastelig det er med kvinne- og ungguttstyre – den type styre som Norge lenge har vært på vei inn i. Det er nok å vise til Esaias kp. 3 og 4 så ser en hvordan det utvikler seg og hvordan endeliktet blir. Vi finner det i fortellingen om kong Akabs som styres av den hedenske dronning Jesabel og deres kamp mot profeten Elias. Johannes er også inne på det når han taler til menigheten i Tyatira om at han har ”imot deg at du lar kvinnen Jesabel råde,-”. Og det finnes en masse andre forklaringer i Bibelen på hvor farlig det er når kvinnen forlater hjemmet og ”det første riket” og de kvinnelige oppgaver der – til fordel for å ta store og tunge oppgave i samfunnet. Da synes velsignelsen å vike – perversiteter å spre seg som for eks. fosterdrapet - og dommen nærmer seg med stormskritt. Dette er jo også klart i utakt med Norges Grunnlov som er bygd på en ”evangelisk – luthersk” basis.

 

Dette kvinnestyret synes nå å ha kjørt seg inn i en ødeleggende kamp hvor to av de fremste feministene i Norge er hovedaktører; Valla og Yssen. For den kampen som nå utspiller seg, har en rekke momenter i seg som det er ganske ufattelig at man kan greie å bake inn i en konflikt. Konflikten rommer alt fra sosialismen med en indre kjerne av likestillingens feminisme, brudd på deres omsorg for arbeiderne og direkte lovbrudd.

 

Vi lister:

  1. Bedømt ut fra det pressen har brakt, har det foregått en konflikt på toppen i LO med ”trakassering og mobbing” i arbeidsmiljøet som er et direkte brudd på Arbeidsmiljøloven av 1997. Konf. Arb.m.l. § 4-3.
  2. Konflikten har utspilt seg mellom to fremtredende feminister – om bl.a. noe så følsomt som at Yssen føler seg trakassert bl.a. nettopp fordi hun som kvinne er blitt gravid – noe som tydeligvis ikke var i planen ved hennes tilsettelse. Det rammer jo midt inn i et område av deres kamp for mødres rett til arbeid og hensyn ved barnefødsler. I stedet for å få gratulasjon sier hun at hun ble oppfordret til å jobbe ekstra for å ta igjen det forsømte.
  3. I tillegg er dette et uhyre dårlig signal ut til både arbeidsgiver og arbeidstager – at de som endatil har som spesialoppgave nå: ”jobbing mot mobbing”, har et slikt arbeidsmiljø internt. Hvem kan ta en kontrollør alvorlig som selv ikke følger lovene og selv lager et miljø som ruller som en skandale fra landsende til landsende.
  4. Så vidt man leser, har LO heller ikke gjennomført den pålagte arbeidsmiljø-undersøkelse på sin arbeidsplass siden 1997. Er dette riktig er det direkte brudd på den loven de selv drev igjennom i sin tid.
  5. Å gå til knallhardt angrep med opplyninger fra medarbeidersamtalene – som er konfidensielle – er så vidt jeg vet – direkte brudd på reglene for slike samtaler som nettopp skal være fortrolige slik at man kan få luftet ut uheldige episoder og miljøer. Når LO selv bryter slike regler – hvem skal man da stole på i slike samtaler?
  6. Grov utskjelling som Yssen påstår at hun er blitt utsatt for av Valla i andres påhør – rammes av Straffelovens § 246.
  7. At ikke statsministeren vil uttale seg om saken, har han jo fått kraftig gjennomgå for i Stortinget i dag – samt i media. Han lukter selvsagt minefeltet som han beveger seg inn i både m.h.p. ideologien, folket, Ap. og LO. Men det vil forundre meg mye om han ikke etter hvert blir trukket inn i tumultene etter hvert som flere og flere av tidligere statssekretærer står fram og forteller om sine opplevelser i regjeringsposisjon. Flere har allerede gitt sine versjoner som ikke avviker særlig fra Yssens. Folket tror jeg heller ikke lar seg lure, til det har mediene allerede lagt på bordet så mye stoff – samt Vallas etter min mening knallharde måte å møte denne konflikten på.

Stoltenbergs svakhet i flere sammenhenger også i relasjon til LO og Valla er heller ikke noe signal som gir tillit i folket – og særlig når han nå ikke vil si et sannhetsord om denne uhyre farlige saken for partiet og LO.

 

Nå hadde hun planer om å reise til utlandet – men snudde i siste liten. Kanskje hun fant ut at det ikke var så smart å forlate en skute i storm med orkan i kastene.

 

Mitt tips er at denne konflikten og det den har avslørt, er et kraftig slag mot Ap., LO og hele sosialismens feministstyrte ideologi. Det var å håpe at mange nå vil forstå alvoret ved det kvinnestyret og ta signaler fra denne konflikten – slik at man får avviklet dette før det drar landet med seg.

Siden det begynte med Gro Harlem Brundtland, har det ført landet fra den ene katastrofen til den andre bl.a. med fosterdrapsloven og en gryende demografisk vinter, familieødeleggende lover osv. osv. Det heter fra gammelt av: ”Gi et menneske makt – så får du se hva som bor i det”! Nå har vi møtt en ideologi og et arbeidsmiljø som er direkte skremmende.