Utenriksminister Støres sviktende politikk

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 18.04.07

 

Utenriksminister Støre og andre regjeringsmedlemmer farter verden rundt og blander seg inn i den ene og den andre nasjons utenrikspolitikk – gjerne med de store pengemidler de nå har til rådighet. Men dette sender også signaler verden rundt – ikke minst til våre allierte - om hvor de ”rødgrønne” orienterer seg. Og i det siste er jo Støre blitt en foregangsmann i å anerkjenne terroristene i Gaza. Nylig – etter besøk i Den arabiske liga – hvor han riktignok ikke fikk tale - begynte han å råde det etiopiske folk om hvordan de burde forholde seg til sine muslimske aggressive naboer. Denne gangen gjaldt det Somalia.

Disse holdningene – og den radikale avkristningen og radikaliseringen av Norge samt avvæpning m.m. blir sikkert også registrert i utlandet. Det bygger seg opp til en situasjon som minner mye om 1940-41 da sir W. Churchill og britene ikke brydde seg for mye med å involvere Norge i sine planer for våre kyster og vårt forsvar. Kort og godt fordi de visste at vi hadde mange svikere i rekkene og ikke var i stand til å ta vare på oss selv med vårt nedbygde forsvar. Nå gjentar galskapen seg under Stoltenbergs og Støres ledelse.

 

Stør har arbeidet veldig for å få til et samarbeid med Russland om Nordkalotten og de andre traktatnasjonene om Svalbard. Særlig vellykket ser det ikke ut til å være. Før jul sendte britene en note til Norge med beskjed om at de ikke godkjente det norske syn om at sokkelen rundt Svalbard var en del av den norske kontinentalsokkel. Ergo ville de ha adgang til å utnytte fisk og evt andre naturressurser på lik linje med Norge rundt Svalbard. Så langt gikk jo samtalene videre.

 

Men så får U.D. med Støre i spissen rede på at britene har holdt møte med Russland, USA og EU-landene om Svalbard uten at Norge overhode fikk vite om møtet. Media melder at Støre skulle ha ”gått rett i taket” da han fikk rede på det og ringte sin kollega i England omgående for å få rede på saken. Deres utenriksminister synes en smule desorientert, enten fordi møtet hadde foregått på lavt tjenestemannsplan eller av taktiske grunner. Det synes lite troverdig at noen av statens tjenestemenn skulle ha fått til et så vidt viktig møte uten at det var godkjent og kjent til topps.

 

Dette forteller i rimelig klartekst hvilken tillit den norske regjering har hos våre nære allierte. Når britene kan forholde seg slik til Norge – som det ellers har så mye samarbeid med rundt Nordsjøen – da sier det mye om hva de regner med i det store maktpolitiske spillet om Nordkalotten, ressurser og transportveier i det storpolitiske spillet som Norges Kommentar Avis har hatt oppe i en rekke artikler. Dette er uhyre viktige og sentrale områder, ikke minst i lys av det store globalpolitiske spillet om Asia og Midt-Østen. Om dette også signaliserer at britene har hatt en viss sanksjon fra USA om å utelate Norge fra forhandlingene  - blir det enda verre. Mye kan tyde på det – bl.a. fordi Stoltenberg ikke har hatt noen adgang direkte til president Bush – noe de tidligere norske statsministere hadde.

 

I dette spillet synes Norge med sine 4,5 millioner å være en ”spurv i tranedans” ikke minst p.g.a. de ”rødgrønnes” håpløse og vinglete politikk – hvor de innbiller seg å være noe bortimot ”verdensmestere” og anførere for verdensfreden – mens de knapt kan passe på vår egen nasjon og våre naboområder og forholdet til våre allierte. Det er ikke noe rart at de parkerer oss. Vi er ikke til å stole på lenger. Det er skremmende.