Utenriksminister Støre og Etiopia

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no10.04.07

 

Utenriksminister Støre har som representant for en av verdens største (3.) oljenasjoner – deltatt i møte til Den arabiske liga. Videre har han vært innom Egypt og blitt oppgradert i krisen på det Afrikanske Horn. Sporenstreks går han ut og ber ledelsen for det 70 millioner store folket i Etiopia – med flere tusenårig kristen tradisjon – om å trekke styrkene sine ut av Somalia. Man fristes til å spørre rep. for Peer Gynts hjemland – om hvor overfladisk og dum man kan bli?

 

Norge har gjennom titalls år hatt hundrevis av folk i Etiopia – og har bred og dyp forståelse av dette folket og dets situasjon. Selv landet jeg der den 12. sep. 1974 – samme dag de tok Keiser Haile Selassie – og et eldgammelt keiserdømme gikk under i sosialismens blodbad. Selv hadde jeg arbeidet mye med politikk før jeg reiste til Etiopia – og fulgte revolusjonen på orkesterplass der ute. Vel hjemme igjen rep. jeg Kr.f. på et større møte på Evjemoen for rekruttene – hvor en rekke toppolitikere deltok i panelet. SV`s mann dro i gang en utenriksdebatt hvor de svertet keiseren så godt de kunne – og priste radikalismen og revolusjonen. Jeg hadde da gleden av å komme som Kr.f.- politiker, presentert med min yrkestittel fra Norge. Få visste om mitt opphold i Etiopia – før jeg rykket ut med et frontalangrep på SV. Angrepet var spekket med navn på de ledende i revolusjonen, hva de hadde gjort og hvor osv. Til slutt kokte salen til min fordel – og SV flatet øyeblikkelig ut. Taktikkere er de.  De fant tydeligvis situasjonen farlig for sine blodige tanker.

Men nå rykker utenriksministeren ut som rep. for den ”rød-grønne” reg. og skal belære den etiopiske regjering. Man aner en klar posisjonsendring av Norges holdninger i striden på Det afrikanske horn. Det synes som man har større forståelse for naborikene som truer dette gamle riket – som nest etter Israel har flest løfter i Bibelen – men som også profetiene sier skal komme inn på feil side mot Israel i endetiden – noe tydeligvis Støre skal hjelpe til med?

 

Etiopia har – særlig i de siste tider - vært omgitt av mer eller mindre fiendtlige nabostater. I vest har vi Sudan som styres etter sharia. Ved Khartoum fant bin Laden fred og ro for å bygge seg opp før han flyktet til Afghanistan med sine 4 koner. I Syd-Sudan har de i årevis drevet en brutal krig mot de kristne. Så har vi Egypt (rett nord for Sudan) som også er muslimsk – og fremdeles en hovedaktør i kampen mot Israel – om enn noe mer i det stille enn sine tidligere kriger mot Israel hvor de tapte. Rett nord for Etiopia befinner det kristendomsforfølgende Eritrea seg. De har hatt stadige og langvarige kriger med Etiopia – ikke minst under det sosialistiske og revolusjonære styre Etiopia hadde fra 1974 til 1991 da Mengistu Haile Mariam`s regime falt. Han stakk av til sin ”trosfelle” Mugabe! Nå styres Eritrea av ganske radikale elementer – og blokkerer Etiopias eneste adgang til havet – bortsett fra jernbanen til Djibouti. Og mot nord-øst går man over i Danakilørkenen hvor også bander herjer. Noen sier at bin Laden har benyttet denne veien for å trenge inn i Etiopias høyland for å sikre seg de frodige områdene langs Rift Valley for å skaffe seg ressurser og inntekter. Og mot øst kommer så Somalia som Støre mener Etiopia ikke bør være med å rydde opp i. Landet som Siad Barre mistet makten over og overlot til kaoset – som har hersket der fram til i dag – og har – sammen med de andre nevnte landene – utgjort en trussel mot et stadig svakere Etiopia. Somalia beherskes av radikale stammeledere.

Utenrikskilder meldte for noen år siden at bin Laden hadde to treningsbaser der. Dessuten sies det også at de som trenger inn både i Eritrea og Somalia er folk fra den muslimske verden innerst i Persiabukta. Da skjønner man jo det meste. Etiopia med sin innringede posisjon og avsperret fra havet – truet på sine neste livslinje til Djibouti av muslimske opprørere med et fullt forståelig behov for å sikre sine interesser ved å bringe ro og stabilitet til dette oppløste landet som radikal islamisme trenger inn i og etter hvert trenger videre inn i Etiopias høyland.

 

Vår omflakkende utenriksminister fra vårt lille folk her i Nord med sitt nyervervede vennskap inn i den oljerike muslimske verden – får ha meg unnskyldt - når jeg tiltror den etiopiske regjering langt større kunnskaper og kompetanse til å sikre sitt lands interesser i en sterkt presset situasjon – enn Støres.