Underskriftsaksjon, sendes til Stortinget

1. Nei til fjerning av det kristne fundament i grunnskoleloven.

2. I stedet bør man innføre den gamle ordningen med skikkelig
kristendomsundervisning og fullt fritak for foreldre som ikke vil at barna
skal delta i denne.


Skriv under på listen eller bruk SMS eller Internett – se boks nederst:

Her kan det sendes inn underskrifter utover 20. mai!

 

Underskrift via Internett:

Se da linken: http://opprop.no/opprop.php?id=kristusja

 

Underskrift via SMS:

Skriv en SMSmelding med innholdet:

Opprop kristusja ditt navn

- send så meldingen til nr 2400

Da vil ditt navn bli tilført underskriftslisten!

 

 

Navn:                                                  Kommune:

1...........................................................................

2...........................................................................

3...........................................................................

4...........................................................................

5...........................................................................

6...........................................................................

7...........................................................................

8...........................................................................

9...........................................................................

10.........................................................................


Listene sendes innen 20. mai  2007 til:

Den Indre Sjømannsmisjon

Finnmark krets
v/ Kretskontoret   

Kvenvikveien 19   

9518 Alta

Telefon og telefaks 78 43 54 40