Ulven i Bibelen og norsk prioritering fremover!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no08.08.07

 

I følge Bibelen er dommen for en nasjon begynt når man lar rovdyrene råde.

Mennesket ble skapt inn i naturen som en del av den for å forvalte naturen. Nå utdannes naturforvaltere som ikke kan naturforvaltning og som har fått med seg et utrangert menneskesyn fra universiteter og høyskoler og de tror at mennesket er et dyr.

Ute på landet mister bønder jobbene sine pga rovdyr, skolebarn frykter for livet og reiselivsbransjen roper nå et varsku melder media bl.a. fra Lofoten:

”Turistene får ikke se den naturen de er lovet i brosjyrene. En ukontrollert og sterkt voksende skog ødelegger både kulturlandskapet, og den hindrer reisende i å se mye vakkert. Enkelte steder må man se video for å få et inntrykk av hvordan her egentlig er. Tidligere holdt sau, geit og kyr på beite vekstene i sjakk. Kanskje har også endring i klima gitt økt vekst.” (Aftenposten 4.8.07 )

 

Kombinert med lave råvarepriser til produsenter som holder dyr som beiter ned også krattet, så virker også økende rovdyrpopulasjon til at man ikke kan drive kulturlandskapspleie og man ønsker ikke å risikere 6 års fengsel for å skyte en ulv som ikke var i ren nødverge.

 

Gjengroingen gjør at man nå – i følge samme oppslag i Aftenposten - ønsker seg en nasjonal dugnad, og i følge Aftenposten, kan bygdelag, idrettslag, velforeninger og diverse klubber få ansvar for et visst antall kilometer med veistrekning som gror igjen. Det foreslås at Veivesenet må gå tungt inn, og det samme mener man kommuner og fylker må. Innovasjon Norge skal også ha kommet på banen mht gjengroingen. Men de er kun bekymret for gjengroing langs veiene – og synes bry seg lite om gjengroingen andre steder?

 

Det begynner visst å koste penger å kjøpe maten billig og tillate rovdyr i Norges land! Dette blir interessant, for ute i verden (også i Europa) øker nå mangelen på grønnsaker, frukt og bær med mer og klimaet endrer seg med ekstrem vær av typen flom og tørke. Kanskje disse såkalte naturforvalterne som driver og raserer vår norske kulturarv med kulturlandskap og med krav om billig mat og mye rovdyr nå snart må stille seg i matkø på noen av de få bondegårder som er igjen i Norge? Der ville de i hvert fall gjort langt mindre skade og bedre etterutdanning kunne de ikke få.

 

Det vil være sterkt å anbefale det norske folk og nå bruke noen %er av den utenlandsformuen vi har på omkring 2 000 milliarder til å ruste opp landbruket igjen i form av forhåndslagring av mat, grøfting av jordbruksjord med mer (se http://home.online.no/~lar-hoeg ) – for nå ser det ut til at beredskaps behovet øker og selv om man skulle ha penger nok får man ikke kjøpt mat om der ikke er mat å få kjøpt – så enkel er verden. Et annet poeng er at mye av Norges formue er papirpenger i aksjer og de kan desimeres over natta om det verste skulle skje. Noe som ikke mister sin verdi er maten – verdensmarkedsprisen på hvete nærmer seg nå norsk pris med stormskritt og det er et signal om hva som kan være under oppseiling (Se LMD)! Sult er heller ikke noe ukjent tema i Bibelen og vi husker alle Josef som brukte de sju fete år for å sikre seg mot de syv magre år og med den moralske tilstand vi er i Norge i dag kan man ikke utelukke at vi får prøve flere av de problemer som kan ramme et folk som ikke bryr seg om sin Skaper!

Rovdyrene da – jo de burde jaktes og stoppes ut – siden mye av de rovdyra som bl.a. er på Zoologisk museum på Tøyen med flere plasser kan se noe gamle ut!