Støtt Kommentar-Avisa - med din Julegave i 2007

 

Penger er ressurser som er gitt oss til forvaltning så vi tar vare på oss selv, vår familien og de vi ellers har ansvar for.

Videre er det rett å ofre av – ikke bare av vår overflod og velstand – til det som kan bygge Guds rike på en sann og sunn grunnvoll. Den grunnvoll og hjørnesten har Gud gitt oss i Jula og den har brakt slike velsignelser over land og folk. Det er den tro og fundament som fedrene ga oss – og som Hebreerbrevet sier klart og tydelig at vi skal etterfølge.

 

Det er det vi i www.Kommentar-Avisa.no kjemper for i artikler og andakter – med henvisning til vårt gamle norske fundament som ga en sikker grunn under folkets utvikling: samfunnsliv og kristenliv.

 

Nå melder den ene etter den andre seg inn i ”rivegjengen”. Og skal ikke Norge gå til grunne som fedreland og misjonsbase – må folket utrustes og reise seg til strid for den tro som er oss overgitt fra Ordet og fedrene.

Derfor er det med stor frimodighet vi ber deg ta noe av midlene Gud har betrodd deg – og støtte www.Kommentar-Avisa.no

 

Kontonummeret er: 2901 11 57422