Sosialismens likhet knakk nakken!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no16.03.07

 

Sosialismens innerste kjerne er den som Orwell skriver om i ”Animal farm”, på norsk ”Kamerat Napoleon”, der dyrene utgjør samfunnet – og grisene dominerer med sin likhetstenkning og har all makt under slagordet: Alle er vi like, men noen er mer like enn andre. Og i marxistisk tenkning er likheten det store mål som raderer ut all ulikhet – også kjønnsforskjellene. Der har vi både likestillingskampen og kampen for homofilien m.m.m. Friedrich Engels skrev endatil en bok om familien der han sluttet seg til at menneskets urform var matriarkatet – morssamfunnet – der den kristne familie var oppløst. Toppsosialistene i Norge – inklusive Stoltenberg, Støre m.m.fl. har nylig sagt klart i fra at de bekjenner seg til feminismen. Hvor SV-erne er i dette krammet, behøver ingen å være i tvil om - med deres familieødeleggende politikk samt heldagsskole og barnehager uten kristen forankring.

 

Denne tankebygningen har nå trengt langt inn i kristne rekker med en neste uimotståelig ”osmoseeffekt”. Når huset er ryddet og rent for den gode ånd som måtte forlate ”det norske hus” - mens nasjonen også forlates av den gode ånd – kommer den onde tilbake med mange flere og ødelegger det ”norske hus” totalt. Det er det som er i ferd med å skje – til mange troendes og bedenes fortvilelse.

 

Men nå begynner store og viktige ting å skje i vårt kjære fedreland. Den verste bastion for sosialismen som var toppet av feminismens fremste forkjempere - tidligere likestillings-ombud Yssen og LO-sjefen Valla – har nå startet en kamp som sprer seg ut i alle de sosialistiske bastioner. Det innerste i denne striden kan dere lese av de første to artiklene jeg skrev om saken når dere klikker dere inn på dem her:

 

Like-stillingskamp på høyt plan

Valla-konflikten: slutten på sosialismens feminisme?

Kvinner vinner?

Agder mot likestilling

Se også Gjerdes artikkel om Hvem avsatte LO sjefen?

(Du kan også søke opp artiklene på www.Kommentar-Avisa.no)

 

Kort sagt så har Valla – øverste sjefen for nærmere 850 000 arbeidstagere (fordelt på 25 fagforbund) i dette landet og sikringen av deres arbeidsmiljø ikke minst for kvinnene – forbrutt seg (i følge Fougnerutvalget) mot to §er i Arbeidsmiljøloven som de selv har fått i stand. Og hun gjorde det nettopp ved å mobbe og trakassere en gravid kvinnelig medarbeider. Dessuten brukte hun sin maktbastion i LO til å presse på i en rekke store og viktige politiske saker – som EU-saken, statskirkeordningen, likestillingsspørsmål, sykelønnsordningen og ikke minst palestin-araber/jødespørsmålet hvor hun gikk sterkt inn for boikott av Israel. Men så smalt det altså midt inn i deres kjernespørsmål!

 

Med bakgrunn i det jeg skrev der og det en senere har lest – tror jeg knapt dette bare har skjedd rent menneskelig sett - uten at noen har pratet sammen og slipt sine kniver – og resultatet ser vi nå og vil kunne registreres mer av senere – uten at en her og nå vil røpe hva en ser etter. Flere debattanter er også sterkt inne på at her kjemper høyre- og venstresida mot hverandre hos sosialistene – og da er ”riket” kommet i strid med seg selv! Og styres dette fra himmelen – som mye kan tyde på – så makter de selv ikke stoppe det.

Dette varsler et kraftig tilbakeslag for disse tankebygninger og deres praktiske kamp i raseringen av det norske samfunn – og verre vil det bli for dem det peker gallupene mot.

Kampen rammer sosialistene midt i deres hjertesaker som kvinners krav på nødvendig hensyn og omsorg ved graviditet og brudd på deres – etter min mening verste overvåkings- og styringsvåpen av norsk arbeidsliv: medarbeidersamtalene. En ny form for ”skriftestolen” til katolikkene som fungere som ren overvåkning? Dette skulle jo være for å sikre arbeidsmiljøet som de gir inntrykk av at de kjemper for – og så praktiserer de noe helt annet i deres høyborg på Youngstorget. Sponheim kaller det vi har fått se fra innsiden av deres arbeidsmiljø for: SKREKKkabbinett, hvilket ikke forundrer når en tenker på ideologien som styrer dem.

 

Her er det ikke mye igjen verken av solidaritet eller likeverdstenkning og omsorg! Her snakker man om mobbing og trakassering av medarbeidere og brudd på lovverket. Men i.o.m. denne kampen åpner det seg en enorm kløft mellom høyre- og venstresida i sosialistenes rekker. Høyresida er redd for å bli presset videre ut på den Moskva- og kommunistvennlige linja som har ført Norge ut i en farlig nedbygging av sin bærekraft på en rekke områder – midt i det at Russland ruster opp og Nordkalotten er farlig truet. Dette var det ikke minst Valla – etter mitt syn representerte - med sin ikke gamle kjærlighet til kommunismen som ikke syntes å ha rustet. Hun ble jo kalt ”StalinValla” av Helskog i Vårt Land - og hadde skaffet seg en enorm maktbastion i LO som rystet ikke bare arbeidslivet, men også Ap. Og mange flere.
Nå er den fronten vesentlig svekket. Og nyhetene tyder på at det ikke er slutt med dette. Sterke krefter i deres rekker krever omkamp, og debatten vil gå videre med alle mulige knallharde midler. Man er vant til å skaffe seg makt og bruke makt i de rekker – og den bruker man for det den er verd uten særlige skrupler. Dette er et ”rike” som er kommet i strid med seg selv om sine innerste verdier. Og vi har merket oss at Gro Harlem Brundtland som statsminister uttalte ved innlemmelsen av Valla i sin stab, at hun særlig vektla de verdiene Valla stod for. Så vet vi i klartekst hvilke verdier dette kvinnestyret har bygget på – og vil se hva det slutter med. Konferer profeten Esaias kapittel 3 og 4.

Og med det fosterdrapsregimet som utviklet seg under henne av likestilling- og kvinnekamp – og som fortsatte under deres ideologiske kampfeller med familie- og kristendoms- og Grunnlovsrasering - så skal vi prise oss lykkelige for at disse kreftene nå begynner å ”slipe knivene” mot hverandre og bekjempe hverandre med de kampmidler de har til disposisjon. Og de er ikke få. Vi ser med interesse frem til det.
Vi får fortsette å be og arbeide – så kanskje Gud ser i nåde til oss og frir oss ut av det onde som nå har grepet Norge og truer oss med undergang.