Sosialismen livsfarlig for verdensfreden

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.11.07  (Første gang publisert 25.01.1999)

 

Den vitenskapelige sosialisme har - iflg. fransk kilde - vært årsaken til drap av 100 millioner menneskeliv og uendelig mye lidelse på alle kontinent, og enda er den ikke utbrent. Den lever ennå i mange land, delvis i modererte utgaver - men  dominerer nå snart hele Europa inklusive Norden. Årsaken ligger i dens dype ideologiske arv fra Karl Marx og Charles Darwin.  Karl Marx skrev en gang til Darwin og takket han fordi han hadde lagt det vitenskapelige grunnlag for hans sosiale vitenskap. Han ville også dedisere "Das Kapital" til Darwin, som vegret seg på det mest innstendige. Videre forteller R. Hermann i "Victoria" at Moskva i 1959 ga ut en flott æresmedaljong, samt reiste et museum til Darwins ære. Denne stakkars mann som tapte sin tro pga. av sine teorier. Det sier det meste!  

En av Marx` hovedteser var klassekampen som etter hvert skulle fri alle fra undertrykkelse og føre oss frem til "Utopia" , et slags fredsrike på forskudd, og  som fullstendig overså og overser syndefallets realitet og derfor makfordelingen absolutte nødvendighet.

Arven fra Darwin hadde sin forklaring om artenes opprinnelse og "alles kamp mot alle" og den sterkestes overlevelse. Både Freud og Hitler øste av Darwins tankegods om kreftenes frie spill og den sterkestes dominans. Tenkere i dag ser klare tråder fra disse ideene til det som nå utvikler seg i den globaliserte grådighetskultur med den absolutte frie konkurranse. Det er  en forlengelse av Marx` klassekamp - noe som igjen vil være en enda større trussel mot det siviliserte samfunn enn sosialismen - dens forløper, ble det. (Konf. W. Paff , i Int. Herald Tribune 14.juli -98.)

Denne tenkningen - eller bedre farlige fantasier - er en prinsipiell  avvisning av Gud og Skaperen. Når man først blir oppmerksom på det - vil man etter hvert oppdage at slik blir det i alle sammenhenger. Rent bortsett fra ideologiens bloddryppende historie, som vi allerede har vist at disse tankebygninger har hatt,  vil den også berede grunnen for et enda verre Ragnarok inn i endetiden, ikke minst i hva de gjør i Midt-Østen og Israel - hvor denne tankebygningen bekjemper Jesu gjenkomst både fra innsiden av Israel og fra de fleste av verdens nasjoner.

Hvor intenst man frykter Gudsrikets gjennombrudd, ser man på en rekke ting som disse politiske kreftene (”verdens herrer i dette mørket”) har gjort i Israel. Vi skal se litt på disse kreftene i tur og orden.

 

I Israel

har de sosialistiske krefter hatt makten en stor del av tiden under jødestatens oppbygning. Ikke minst var det innflyttere fra Sovjetunionen som bragte Rabin til makten før han ble skutt. Helt fra Moshe Dayans tid til Rabin, foretok disse kreftene seg underlige ting, som i ettertid danner et mønster som gjør at man forstår dem i deres kamp mot Gud. Man ser tydelig nå at det disse ønsket seg var en "havn" for alle jøder. De måtte bittert innse at de ville bli forfulgt til døde i alle land. De ønsket seg en stat som sikret deres liv, men de ønsket seg ikke noen religiøs stat. Her ligger antagelig forklaringen på at de kunne avhende den ene helligdommen etter den andre. Det begynte med det helligste av det hellige: Tempelplassen som Dayan inntok i 1967. Han overlot plassen til kong Hussein og muslimenes administrasjon, men de stenger jødene ute. Her er Moria-berg hvor Abraham brakte Isak for å ofre han, og her stod templene, og skal stå igjen i flg. profetiene.

Så har de mer eller mindre overlatt Hebron, den eldste og mest grunnleggende av de historiske steder som huser patriarkers graver.  Så lar man sine egne ortodokse brødre i stikken til å slåss mot disse forferdelige kreftene som nå hersker i Hebron, men som de fleste media tier om.

Deretter stod Betlehem for tur. Her ble David salvet til konge av Samuel, og her ble Jesus født etter løftene hos profeten Mika. Høyhellige steder for både jøder og kristne. Men her overlot man kontrollen til Arafat - hvis onkel var stormuftien av Jerusalem  som lærte Hitler om "den endelig løsning av jødeproblemet"  og la grunnen for mye av hatet vi i dag ser på Balkan. I Betlehem stod Arafat for et par år siden - i julen - og erklærte at Jesus var den første palestiner. En dobbelt løgn. For det første eksisterte det ikke noe Palestina da Jesus ble født. For det andre fordi det aldri har eksistert noe palestinsk folk. Philistrene var en liten folkegruppe som bodde ved kysten, og som det gamle Israel stadig hadde trøbbel med, og nå for lengst er utdødd. Det var Romerne som tok deres navn og satte på hele Israel da de knuste landet ca. år 70. Det såkalte palestinske folk er arabere som de fleste som bor i området nå. Det er kanskje flere jøder med palestinsk pass enn arabere, fordi de fikk stemplet palestiner i passene sine da britene adm. det såkalte "Palestina". Altså løgn på løgn.

 

Fra Oslo m.fl. steder.

Så presser man jødene ut av jødenes kjerneområder - den såkalte Vestbredden - hvor de har sitt navn fra: Judea og Samaria. Judarike er velkjent for den som kjenner sin Bibel. Og spesielt sosialistene i Israel har latt seg presse - og lagt til rette for å gi bort landet bit for bit, noe som sammen med Oslo-avtalen, bereder landet for et forferdelig blodbad når dagen kommer. De har en væpnet - såkalt politistyrke - i landet!

Og Oslo-avtalen kom i stand i synd (Born in sin) som tidligere forsvarsminister Moshe Arens skrev for en tid tilbake i Jerusalem Post. Og den var det sosialistene i Norge/Oslo og Israel som fikk i stand bak ryggen på de fleste. Den var et uhyre svikefullt dokument som jeg tillot meg å karakterisere det i Lys allerede i sep. 1993, da avtalen så dagens lys - og gjengitt i Dagen våren 1994..

Sammenhengen med hedenskapet ser en bl.a. av at - sosialistene kunne overgi gamle jødiske helligdommer til muslimene -  i et utopisk og ubibelsk håp om fred - heller enn å ta vare på dem for jødedommen og/eller kristendommen. (Til en sammenligning kan en tenke seg overgivelsen av Nidarosdomen og Eidsvollsbygningen til muslimene i Norge.)

Man ser jo hvor gjennom negative og farlige muslimene er til andres tro. Det går klart fram av at de bokstavelig tror at Jesus kommer igjen på Oljeberget sammen med Elias. Da mener de at disse to skal gå ned Kedrondalen og opp til den Gyldne Port (Golden Gate) og innta Tempelplassen. Derfor har de også murt igjen porten og lagt graver foran den. Elias - som er prestesønn - vil ikke gjøre seg uren ved å passere en gravplass. Slik har de dobbeltsikret seg mot noe de sier de ikke tror på. Men de tror - som djevelen - og skjelver.  Selvsagt hadde man en rekke argumenter, fredsbyggende argumenter også i denne sammenheng, men det går motsatt. Det var fra Tempelhøyden bedende jøder fikk steiner i hodet for en del år tilbake.  Hvor viktig denne høyden er for å bekjempe Gud, viser muslimene ved å plassere to av sine sentrale moskeer på den, med sterke fornektelser av kristne sannheter på innsiden av Klippemoskeen.

I tillegg til at den muslimske verden ikke kan ha et slikt bevis som Jødestaten i Midt-Østen - beviset på at Allah og hans profet har tatt feil - blir dette landet med sine helligdommer også et yndet mål for å bekjempe det minste signal på at Gud er til og at Jesus skal komme igjen. Og sosialistene i alle land forener seg i denne kampen. Deres vitenskapelige materialisme har per definisjon avsatt Gud - og de mener seg selv å være de store fredsstiftere - jeg hadde nær sagt i alle land, mens det motsatte skjer. (Balkan er et nytt avsnitt av disse kreftenes spill, som jeg evt. kommer tilbake til)

Men Jesus skal komme igjen i Jerusalem som han kaller sin by, - hvor allerede Abraham møtte denne underlige yppersteprest som het Melkisedek - og som alt tyder på at var Gud selv.

 

Han skal komme til sitt land og sitt folk - Fredsfyrsten skal selv frelse sitt folk og deretter gjøre noe med den bloddryppende og fredsødeleggende virksomhet de vitenskapelige utopistene driver på med i en globalisering ala Babylon, og dets ødeleggelse av Guds brohode i verden. Men sosialistene skal ikke lykkes, ikke noen av dem! Det skal derimot Fredsfyrsten etter sitt Ord og sin løfter!

.