Snue i California, bronkitt i USA og lungebetennelse i resten av verden

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no28.12.07 

 

En gammel sammenfatning av verdensøkonomien forteller oss det som overskriften sier, nemlig at når California får økonomisk snue, får USA bronkitt og resten av verden alvorlig lungebetennelse som kan føre til døden, altså et storkrakk som vi har hatt med ca. 60 års mellomrom. Derfor kan man på den bakgrunn si om situasjonen i California og fremtidsutsiktene for resten av verden i dag, at det er noe man frykter,

California har vært de store ressursers del av USA med Hollywood i syd og det kjente universitetet Berkeley i nord. Det universitetet som sammen med Sorbonne i Frankrike sto i spissen for studentopprøret. Her grodde og utviklet det meste seg, og California var en riktig trekkvogn i USAs økonomi og utvikling på godt og ondt – kanskje helst det siste.

 

Og nå er tidene igjen urolige. De meldingene som har strømmet inn fra California, har stort sett vært elendighetsmeldinger om store og nesten uslokkelige skogbranner. Og nå i avslutningen av dette året har de hatt kraftige vinterstormer som har ført til strømbrudd med 10 000 hjem uten strøm p.g.a. en vind med en fart på opptil 150 km/t.

Og i resten av USA er det mye snø og is som igjen har ført til mange dødsulykker på veiene og problemer på flyplassene. Bakenfor der igjen ligger orkankatastrofene som de knapt er kommet seg av igjen.

 

Men det farligste er USAs økonomiske problemer - som den store trekkvogn i verdensøkonomien som den er. Med lite og dyr olje og stadig økende utgifter til den, tapping av kornlagrene til andre formål og en svært løssloppen kreditt politikk - har man skaffet seg en enorm boligmasse med gjeld som folkene ikke greier å betale renter og avdrag på. Og mye av disse lånene er spredd til andre deler av verden – bl.a. Europa, og endog Norge har rotet seg oppi disse ”råtne lånene”. Så starter konkursraset som sprer seg til Europa og kanskje også til Norden. Økonomene spår nå et nyår med kraftige tilbakeslag i verdens økonomien på grunn av dette. Og i beste fall stopper det med et tilbakeslag – i verste fall får vi et større krakk – av større dimensjoner enn vi hadde det i 1987, for det er store dimensjoner over skadene og lånene som har bygd seg opp der borte. Dermed stryper finanskildene igjen pengesekkene og lånemulighetene – og produksjonslivet går saktere og saktere – i verste fall stopper store deler helt opp. Da er verdenskrisa der.

 

Da gjelder det å benytte tiden til å betale ned gjelden – slik at man kan henge på i nedoverbakken til man når det nivået at bankene sier at det har ingen hensikt å slå en mann konkurs og/ eller tvangsselge – for man får ikke noe for det likevel. Ingen har økonomisk makt til å kjøpe – i alle fall ikke til en god pris. Så, la familien sitte med bygget og betale så mye de kan – så kommer vi tilbake til saken – når tidene snur. Det er en god og brukbar filosofi for å redde seg ut av et uføre hvor en ikke vet om en kommer ned på bena økonomisk. Uansett er det nå klokt å bremse opp privatforbruket maksimalt og betale gjeld – for mange signaler peker mot store problemtider – ikke minst mht det som skjer i California og USA.