Slike folk støtter Støre!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no -18.06.07

 

Som det eneste land i Europa har Norge ved U.D.s ledelse støttet Hamas og gitt dem pengestøtte. Sharon trakk folkene sine ut av dette vepsebolet som het Gaza og med folk som ikke kan holde fred - ikke minst p.g.a. deres religion. Det viser historien og samtiden oss. Dette er en totalitær religion og sverdets religion og har vært det gjennom alle tider siden den startet på Den arabiske halvøy rundt år 600 e.Kr. Hele Nord-Afrika, Tyrkia og langt inn på Balkan ble deres rov.

Og Sharon tenkte vel – uten at man av flere grunner vil si seg enig i det – at det var best å komme seg vekk fra slike folk og la dem grille seg selv. Nå ser det ut til at han får rett. Tragikomisk var det å se de norske observasjonsstyrkene be om hjelp og støtte fra jødene mot steinkastende palestinere for å guides ut av Gaza til trygge Israel for en tid tilbake. Enda mer tragikomisk er det å høre at Fathafolkene flykter til kysten og roper på hjelp fra jødene til å flykte for Hamas som dreper for fote. Og toppen av villskapen ser en når Hamasgrupper begynner å slåss seg i mellom!

Nå melder Aftenposten nett 15.6. at ”Hamasmedlemmer feirer ved en brennende bygning ved siden av hovedkvarteret til styrkene som er lojale mot Mahmoud Abbas. - - Folk i Gaza mangler mat og drikke. Personellet på sykehuset er utslitt og mangler blod og strøm.”, men penger til våpen og drap har de. ”Kvinner som ikke bærer tørkle har blitt skutt på gaten.”!!

 
 

Man undres hvorfor Støre støtter slike folk som gjør slikt som en vanlig mann og kvinne med rettferdighetssansen i behold ville si nei til? Er disse radikalerne som nå regjerer i departementskontorene av samme totalitære ånd, er de dumme eller hva plager dem? Resten av Europa og USA sier nei til støtte før de har oppfylt elementære krav til oppførsel.

Det er jo et faktum at SV (som er en viktig del av de ”rød-grønne”) ble dannet i opposisjon til norsk utenrikspolitikk og vår vestlige allianse i NATO. Det er videre kjent at både Støre og Valla (Stalin-Valla V.L.)) hørte til blant den indre kjerne til Gro Harlem Brundtland som startet fosterdrapet her i Norge. Videre er det vel kjent at man i disse radikale krefter igjen og igjen har støttet voldelige kommunistiske regimer mer eller mindre. Er det dette som skjer igjen - men nå fra den norske regjering med Stoltenberg og Støre i spissen?

 

En stund før Kåre Kristiansen døde, uttalte han, at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet? Er det dette som skjer omkring oss mot Israel, vårt forsvar, vårt landbruk og matforsyning m.m.m., samtidig som verdenssituasjonen utvikler seg eksplosivt og Russland igjen stiger på historiens himmel som en ny trussel - noe enkelte av oss har advart mot lenge? De synes ikke å kunne ta vare på hverken Norge eller Israel – og langt mindre de radikale revolusjonære av alle merker. Som bekjent spiser revolusjonen sine egne barn!