Skapelsens Gud er ikke evolusjonens gud

 
 

 

 


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no29.08.07

 

 

Communism and Capitalism both fear Creationism (både kommunismen og kapitalismen frykter kreasjonismen) – slik lyder overskriften i en artikkel på www.creationontheweb.com datert 24.08.2007. Tema for artikkelen er at i tidligere kommunistiske land, som nå er på vei inn i EU, der øver EU nå et sterkt press for at de skal hegne om darwinismen. Polen har blant annet fått et kraftig angrep fra EU parlamentet i så måte. Romania opplever det samme presset fra EU i form av at EU mener de bør justere sitt utdanningssystem i tråd med EU sitt.

 

Det er nok underlig for disse statene som i årtier har vært under hælen av et beinhardt kommunistisk regime med indoktrinering med darwinisme, som en svært viktig del av skolepensumet, nå møte de samme krefter igjen i EU. Mangelen på trosfrihet griper om seg i Europa.

 

Darwinismen står så svakt at man må ty til sterkt press for å få andre til å innordne seg et system som er totalt ødeleggende for en nasjon!

I dag kom det en nyhetsmelding om at 6-10 milliarder lysår herfra ligger det største tomrommet (ca 1 milliard lysår i diameter) romforskerne hittil har oppdaget. Blant annet er det målinger gjort med radiostråling tatt av Very Large Array-radioteleskopet i New Mexico, USA, som danner grunnlaget for oppdagelsen av det store tomrommet. Og Norsk Romsenter skriver på sine hjemmesider i dag ”Den kalde flekken i bakgrunnsstrålingen passer dårlig med standardteoriene våre, men kjempetomrommet passer enda dårligere. Ifølge disse, er det nemlig svært liten sannsynlighet for at et så stort tomrom skal bli dannet.”

Hvorvidt deres målemetoder holder mål med sine forutsetninger skal vi la ligge nå, men det er tydelig at de har observert noe som har gitt dem noe å tenke på. Og det er flere som tenker mye om dagen bl.a. Farid Ould-Saad:
De fleste forskere av i dag leter etter menneskets opprinnelse og sier det åpent slik Farid Ould-Saada professor ved Universitetet i Oslo sier det til VG. ”Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det kom fra. - Så fundamentalt er det." (Kilde: De leter etter sin Skaper... og han er rett for deres øyne!)

Så er det å be om at de mange andre oppdagelsene som ”passer dårlig med standardteoriene” også vil tillegges vekt i fremtiden. Det kan være seg hvordan olje og gassforekomstene ble dannet, ulike sedimentasjonslag på tiere av meter i tykkelse, andre globalflom spor osv.

 

(I Norge begynner det å bli flere røster som stiller kraftige spørsmål med darwinimen og også mht dem som prøver å sammensmelte darwinismen med Gud. Tar du en titt på disse linkene får du lese noe av stoffet lagt ut på Fjellheim Bibelskole i Tromsø:  www.fjellheimbibelskole.no/page.php?mtid=12&elid=171

 og www.fjellheimbibelskole.no/page.php?mtid=12&elid=173 )