Skapelsen, USA`s Konstitusjon og Budene

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.06.07

 

Ved åpningen av ”Creation Museum” i USA – museet til AiG som kjemper for Bibelens sannhet fra 1. Mos. kp.1. v.1 og skapelseslæren – skjedde det flere meget interessante ting. Det er tydelig at dette var en åpning som vakte oppmerksomhet over hele USA og langt ut over landegrensene. Til åpningen var det innbudt 700 gjester og 300 tilsatte og så møtte det en masse pressefolk og noen demonstranter. De siste skal for øvrig ikke få det lett mot dette redskapet AiG nå har fått i hendene med en investering på 27 millioner $ samt masse dugnadsinnsats og alt basert på Bibelens sannhet om himmelens og jordens Skaper.

 

Men det som slo meg mest ved denne åpningen, var flymaskinen som var sendt ut fra ”Denfend the Constitution”. (DefCon) (Forsvar Konstitusjon – Grunnloven) Etter flymaskinen hang et stort banner som sa: ”DefCon. Says thou shalt not lie”. (du skal ikke lyve) Som en hilsen fra dem til AiG på åpningsdagen. Det passet ufattelig godt. Det binder sammen budet – loven fra Sinai – og det grunnleggende ”Du skal ikke lyve” – altså slå deg sammen med ”løgnens far, djevelen” og dermed undergrave Bibelen og Skaperen og hele det fundamentale lovverk for nasjonen, som bygde den og holder den på rett kurs. Det er en nøye sammenheng mellom Bibelen – skapelsen og Sinailoven og vår norske Konstitusjon (Grunnloven) – og om dette skal man ikke lenger få lov å spre løgner og ødeleggende tankebygninger mot Bibelens Ord og tale, om de er aldri så akademiske.

 

Ikke minst Darwinismen er ødeleggende – men for så vidt andre ideologier av marxisme, sosialisme og andre bibelfornektende tankebygninger som bygger på denne Gudsfornektelsen. Vi husker jo at Marx skrev til Darwin og takket han for at han med sin evolusjonslære hadde lagt det naturvitenskalige fundamentet for hans materialistiske sosialvitenskap. Og vi har sett og ser resultatet – også i Norge – av disse destruktive tankene omkring behandlingen av skaperverket fra naturen til menneskeliv og samliv. Nå er det slutt!

 

Tankebygningene skal på den historiske søppeldynga som så mange andre ”vitenskapelige” rapporter som taler løgn og fører folkene på avveier, i ulykker og nød. Den river vår Konstitusjon, vårt samliv og vår framtid med sin løgn om skapelsen og Skaperen. (Klikk deg inn på NKAs sider og les mer: www.Kommentar-Avisa.no - se også Norsk info om kreasjonisme.)

 

Det er klart at når man starter rivingen og bortkjøringen av slike byggverk – da blir det rabalder, så det må vi bare regne med uten den minste frykt. Går Herren foran og setter åpnede dører foran oss - fordi vi er små og svake – men har tatt vare på Hans Ord – da er det ingen som skal kunne lukke dørene til ut til vårt folk og kanskje Norden med og enda videre ut om Gud gir tid.