Skammelig fra departementene!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 09.10.07

 

Jordbruk skal være et område som har den høyeste nasjonale prioritering – for uten en jordbruksproduksjon går det helt galt. Vi ser det nå - når det svikter i flere viktige matproduserende land i verden (inklusive EU) og tiden er overmoden for og raskt ruste opp jordbruket også her i Norge – et land med svært lav selvforsyningsgrad! Norge har i år, problemer med å skaffe seg bl.a. nok grønnsaker fra utlandet siden importbehovet har økt grunnet svikt i norsk produksjon. Hvordan behandles i denne situasjonen en del norske bønder?

 

I juli fikk flere bønder i Telemark, Vestfold, Buskerud (m.fl.) oppleve hva vann eller tørke får å si for produksjonen. I disse tre fylkene er de estimerte tap i jordbruksproduksjonen på omkring 100 millioner etter den sterke nedbøren som rammet med både flom og drukning av kulturvekstene grunnet for mye regn på kort tid.

I Vestfold skal det være 6 foretak med innrapporterte skader på over 1 million (og 20 foretak > 500 000,-) og i Buskerud er det 23 foretak med skader > 500 000,-. I og med at en del av det som er nedbørsskadet er prognoser kan tallene bli noe endret, men samtidig er kravene til matvarekvalitet i dag så høye at det ikke er mye kvalitetsnedgang som skal til før det ikke tjenes penger. Det er også mye poteter, gulrot m.fl. vekster som skal kjølelagres utover vinteren og man vet for lite om det kan være redusert kvalitet på dette pga tøffe vekstforhold, men det er signaler på at dette for noen dessverre er tilfelle.

 

Hvordan skal så den enkelte bonde forsikre seg mot hendelser som kan ramme en produksjon? Noe kan dekkes opp av privat forsikring – men per i dag skal det finnes kun en type av privat forsikring for frilandsproduksjon – selv om èn slik forsikring dekker 60 % av egenandelen i den statlige ordningen – men da må skaden først over 30 % før den private forsikringen trer i kraft. Staten har altså gjennom jordbruksavtalen en erstatningsordning, men med hele 30 % egenandel!

Terje Riis-Johansen skriver fra departementet 5.10.07 ” - Årets store økonomiske tap for enkelte bønder viser at det er et klart behov for private tilleggsforsikringer for produsenter med omfattende og intensiv planteproduksjon.” Riktig observert – men det hjelper ikke for de som ble rammet i sommer – men det sender et signal om at staten ikke vil sørge for skikkelig oppbakking fremover for de som uforskyldt kommer ut i problemer. Det er spesielt at en bonde, mat- og landbruksminister fra Senterpartiet kommer opp med en slik antydning. MLdep. (sammen med Finansdep.) har sikkert vurdert at økt krisehjelp kan skape presedens for lignende saker senere, men i en situasjon der staten har oppfordret til større bruksenheter samt økt grad av monokulturer holder ikke den tanken. Økte arealer per bruk samt monokulturer gir økt risiko og staten kan ikke i ettertid si at ”dette burde dere skjønt” når det faller fra 270-400 millimeter på ca 30 dager. 

I følge Østlandsposten som dekker Lågendalen (der flom- og nedbørsskadene var store) lovde justisminister Knut Storberget særordninger i forbindelse med juli skadene. Østlandsposten skriver om Storberget 7.07.07: ”Når det gjelder de enorme ødeleggelsene på åkrer, sier justisministeren at han vil revurdere reglene for å gi ut erstatning til bønder. - De som er rammest hardest, bør få hjelp til å komme over krisen.” Her økte Storberget forventningene for dem som er hardest rammet.

Så kom, i oktober, fasiten på den statlige erstatningen til de flom og nedbørsrammede i juli: Vestfold Bondelag skriver på nettet 5.10.07 følgende: ”Bønder i Vestfold og Buskerud får til sammen fem millioner kroner utover erstatningene ved klimabetingede skader for å kompensere for store avlingstap etter flom og oversvømmelse tidligere i sommer. Samtidig endres beløpsgrensene for utbetaling av erstatning (fra 500 000,- red. anm.) til 750.000 kroner per vekstgruppe. - Vi hadde selvsagt håpet på mer, men det er hit vi har kommet, uttaler leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp i det han henviser til krava fra Bondelaget.”

Det virker ikke som om verken Storberget eller Riis-Johansen har skjønt at ”Jordbruk skal være et område som har den høyeste nasjonale prioritering – for uten en jordbruksproduksjon går det helt galt.” For å sitere Arne Garborg: Du kan ha lommene fulle av pening, men tyrsta, frosa og svelta i hel om det ikke er mat, drykke og klede å få.” Bøndene er en liten ”pressgruppe” – men ut i fra hva som skjer i verdens spisskamre om dagen vil man etter hvert måtte høre på dem om man liker det eller ei!
Noe - krisehjelp ble det gitt denne gangen, men når en har enkeltforetak med over 50 -70 % svikt i produksjonen sin holder dette ikke! I verste fall vil kun ett av de hardest rammede bruka alene kreve hele den potten som departementet nå har tilbydd i krisehjelp til ett helt fylke!