Sex kulturen plager barna

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no28.09.07

 

I NrKs Her og Nå  i dag ble flere jenter i puberteten intervjuet mht hva som kunne være årsaken til at en stor %andel jenter helt ned i 10 årsalderen har blitt krenket seksuelt i Norge. De svarte 3 ting: klesdrakten var blitt mer seksualisert, pornografien flyter og det er mer snakk om sex i dag enn før. Mens statsråd Karita Bekkemellom kunne ikke svare på hva årsaken kunne være, men hun er selvsagt sjokkert (må vite) over slike tall som ble presentert i dag. Tallene viste at over 30 % av de spurte i undersøkelsen var blitt krenket seksuelt på en eller annen måte.

 

Klesmoter, frislepp av porno i kiosker/butikker/bensinstasjoner etc, en del pensum i skolene og oppdragelsen av barna av en generasjon som nesten ikke er tilstede i hjemmet gir det resultat vi nå ser. Det vil være grovt hykleri å sette i gang undersøkelser for ytterligere å lete etter årsaker til de tragedier mange jenter nå gjennomgår, fordi vi VET tilstrekkelig til å snu denne trenden – OM man vil da. Det er godt dokumentert at legalisering av pornografi (også såkalt uskyldig pornografi) etter en tids bruk trigger voldsutøvelse etc. Det er også dokumentert at dette skader et ekteskap og dermed øker skilsmissene som igjen ødelegger voksne og barn! Hadde det heller ikke vært sosialt akseptert å kle seg utfordrende ville dette problemet også blitt redusert.

 

Observasjonene jentene meddelte som grunner til at tilstanden har blitt som den er overrasker ikke veldig mye – siden dette er en politikk som, etter min mening, også Bekkemellom har støttet i mange år. Hedenskapet som drives frem i Norge i dag får konsekvenser – og det er trist at det er de svake av de svake som rammes. Gentlemen utøver ikke vold mot kvinner – men gentlemen må oppdras til gentlemen – og der svikter det totalt i dag. Mor føder barna og så tar staten seg av store deler av oppdragelsen – hvilket vi nå ser resultatet av. Og så forfølger enn i rettsapparatet dem som gir barn en liten klask når barna etter 2-3 advarsler gjør alvorlige gale ting – mens de som gir blaffen i barneoppdragelsen og der politiet/barnevern senere må ta seg av ungene – der møter ikke foreldre i retten under oppveksten av sine barn? Det hører unektelig noe underlig ut at de som tar oppdragelsen på alvor de straffes – alt er snudd på hodet.

 

Se på et annet hedensk samfunn, India, der florerer det med incest og i følge Delhi organisasjonen RAHI svarte 76 % i en undersøkelse (gjengitt på BBC) at de var misbrukt som barn. Det er uhyggelige tall og at Norge kommer etter på andre slike områder skremmer. Men det er å betvile at politikere og for så vidt menigmann gjør noe med grunnen før samfunnet raser enda mer sammen. Det er legalisert rett til å drepe barn i Norge – kan man da forvente at voldtekter etc mot barn ikke vil øke? Det er i bunn og grunn kun en Kristus vekkelse som kan spore nasjonen Norge inn på rett spor igjen.