SVs tap og ”metter liten fugl”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no12.09.07

 

SV har gått på tidenes valgsmell. Det er det eneste parti som gikk tilbake ved dette valget. De er halvert, og slik er det over hele landet. Ap – de noe mer moderate sosialister, men desto farligere på sikt – har heller ikke mye å glede seg over. Riktignok hadde de en liten fremgang, men i forhold til sine 32 % som la grunnlaget for den ”rød-grønne” regjering i 2005 – så ligger de godt etter. Så dette lover – fra mitt synspunkt – godt for valget til Stortinget i 2009.

 

LOs mektig gen. sek. Kolberg uttalte i god tid før valget at valgresultatet ville bli en tillitserklæring om den ”rød-grønne” regjering. Ja, og nå har folket talt. Tillitserklæringen er ikke gitt – tvert imot. De vil ikke ha og gi et totalitært parti makten som tar fra dem frihet, barna og oppløser ekteskapet og være med å rive en tusenårig kristenarv. I tillegg vil de presse på en likhetstankegang som setter likhetstegn mellom alle former for samliv, alle slags religioner – og denne sosialistiske tankegang kan brukes til å ”likestille” og rasere det meste av kristen lovgivning og menneske- og samfunnsliv.

 

Naturlig var det at de kraftigst fikk kjenne nederlaget på Sørlandet i Bibelbeltet. Men nå prøver de å skravle seg fra tapet med å si at de ikke fikk profilert miljøsaken, skolesak etc. godt nok fram. SV pratet stort om miljøvern og skole – men tok med seg pengene og løp bena av seg for å få 100 % barnehagedekning og gradvis fjerne kontantstøtta – og derved få barna ut av foreldrenes påvirkning og omsorg. Her slo ideologien deres rett gjennom, og den var så aggressiv at Djupedal ville nekte folk å synge ”Å du som metter liten fugl” – å stoppe innkomne friskolesøknader på en høyst ulovlig måte.

 

Nei, det var nok helt andre grunner til at folket feide dem av banen enn bl.a. miljøsaken etc. som de nå prøver å skjule seg bak så godt de kan. Bl.a. er Djupedal allerede i skuddlinjen fra sine egne! Og folket synes nå å begynne å begripe hva SV og Ap er ute etter – og det er de store spørsmål for landets fremtid og bærekraft. Det er nemlig de spørsmål som jeg har skissert over og som de ikke vil snakke om nå etter tapet.

 

Hvilken ideologi de står for - burde for øvrig folket ha forstått for lenge siden. Noen av oss har lest deres ideologi og tror at de mener det de sier, skriver og gjør. Noen av oss har også opplevd det samme i utlandet – og vet hva det fører til. Ap er besjelet med samme ideologi – men er taktisk mye forsiktigere – og klok av skade fra 20 - 30-årene som de fikk ved kristendomsangrepene – går de klokere og mer skrittvis fram. Men samlet sett forgifter de landet vårt med sine tankebygninger og praktiske politikk – inntil vi som nasjon forlater vår bærekraftige arv og går utfor historiens stup.

 

Folket på høyresiden er også glidd langt ut i disse grunnleggende spørsmål som Norge er bygd opp på – på basis av Grunnloven. Derfor trenger det norske folk et nytt parti som på bred basis vil bringe landet tilbake til den rette frihet og orden i forhold til Gud, naturen og samlivet i familien, i menighet og samfunnsliv på basis av Grunnloven. Det er en viss trøst i å se at folk er ikke så dumme og lett manipulerbare som politikere og mediefolk synes å tro – selv om det går litt for mye tid før de våkner.

Noen kriser til nå – så kan det skje samfunnsomveltende endringer som vettuge folk bør være rede til å møte på rett måte og hjelpe folket vårt. Man minnes oppbygningen før 1940 og Englands store leder – sir W. Churchill – som folket innsatte samtidig som de feide vekk resten som ledet dem ut i uføret