Rowling, Potter og homofilien

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 08.11.07

 

I avisen Dagen 5.11.07, s. 2-3 gir sjefredaktør Odd Sverre Hove et gjensvar til min artikkel den 29.10. s.å. Siden det allerede er gått en tid siden mitt innlegg stod på trykk, gjentar jeg her punktvis mine hovedinnvendinger mot Potterbøkene/filmene – samtidig svarer jeg Hove:

-         Verden har aldri tatt imot Bibelens budskap som noe populært. Potter selger 11 millioner på 24 t. Ungdommen er hysterisk etter å få tak i bøkene.

-         Hove refererer at bare de ”mest skarpsynte” ser at dette er bibelsk forkynnelse. Jeg hevder at de fleste av oss er vanlige mennesker og blir fanget av trolldommen og magien.

-         Hove velger ”bevisst bort” opplysningene om Rowlings utsagn om homofili som jeg har fra BBC og Jyllandsposten – og jeg kan også føye til AP (Associated Press) ”fordi den var så sterkt homokampvinklet,-”. Han velger en ”mer nøktern og mindre sensasjonalistisk beretning fra en kristen litteraturforsker”. Vel, dette er Hoves bevisste valg – mens jeg anser Danmarks største avis og BBC – samt AP for noe av det mer seriøse vi har i internasjonale media. Vi kan sikkert hente dokumentasjon fra flere kilder.

-         At ikke homoopplysningen om rektor for trolldomsskolen skulle være viktig – virker høyst søkt i.o.m. salens jublende reaksjon og Rowlings replikk til reaksjonen: ”Jeg hadde fortalt dere det før om jeg hadde visst at det gjorde dere så glad.”

-         Hun sa selv at hun hadde hatt motstand fra kristne som hevdet at hun formidlet trolldom og magi – og etter dette regnet hun med enda mer motstand!

-         Reaksjonen fra homobevegelsens representanter – som var meget oppmuntret over støtten – synes jeg taler for seg.

-         Hun stilte – helt i tråd med tidsånden - spørsmål ”ved autoriteter” og ”forlenget argument for toleranse”. Det ga nok gjenklang i ungdom i frigjøringsalderen.

-         At Hove blander inn litt historie fra et seminar meget langt tilbake - synes bortimot kuriøst, men det som er mindre kuriøst, er hans forsøk på et i uforståelig grunnlag å få ”synset” på meg den holdning at jeg ikke samstemmer i: ”Ved Kristi kors er det syndenes forlatelse å få for både maktpolitiske nazisynder og homofile ungdomssynder”. Men det er ikke det Rowling forkynner her. Hun forkynner – og jeg gjentar: ” Jeg hadde fortalt dere det før om jeg hadde visst at det gjorde dere så glad.” Dette er langt fra en angrende syndsbekjennelse som ber om nåde som denne skilte forfatterinne her spredde blant en stor ungdomsskare i en brutal frafalls- og forfallstid.

 

Jeg fastholder min karakteristikk av denne magiske trolldomsverden som Potter sprer i et Vesten og Norges hus som var renset og rent helt til den gode ånd og lære er i ferd med å forlate oss – det populære overtar og vi rebesettes av en hærskare av onde ånder helt opp i toppen av samfunnet. Arme misjonsbasen Norge!